Sisäänkirjautuminen

Haku "visuaalinen viestintä"

Seppänen, Janne - Katseen voima - kohti visuaalista lukutaitoa, e-kirja

Katseen voima - kohti visuaalista lukutaitoa

Seppänen, Janne

21,30€

"Päämääräni on lähteä liikkeelle konkreettisista tilanteista, katseesta, visuaalisista järjestyksistä ja katsovan ja katsottuna olevan subjektin problematiikasta. Näiden teemojen käsittelyn avulla pyrin luomaan yhden mahdollisuuden ymmärtää ihmistä osana visuaalista

Jamieson, Harry - Visual Communication: More than Meets the Eye, e-kirja

Visual Communication: More than Meets the Eye

Jamieson, Harry

24,30€

We exist in a visual culture. The importance of reading and interpreting signs has become a rapidly increasing concern in recent years. This book offers an intricate theoretical perspective regarding the study of visual communication and expands the academic…

Herkman, Juha - Kriittinen mediakasvatus, e-kirja

Kriittinen mediakasvatus

Herkman, Juha

22,20€

Miten tuntemattomalle saarelle haaksirikkoutuvista kertova television seikkailusarja voi toimia lähtökohtana politiikasta käydyille väittelyille? Kuinka populaarikulttuurin kuvastot on mahdollista ottaa osaksi historian tai biologian kouluopetusta? Miten visuaalista kulttuuria kannattaa

Pohjola, Juha - Brändin ilmeen johtaminen, e-kirja

Brändin ilmeen johtaminen

Pohjola, Juha

55,00€

Uudet liiketoimintamallit ja digitalisaatio ovat mullistaneet sen, miten brändin visuaalisen ilmettä hallitaan: moderni viestintäympäristö koettelee brändi-identiteetin rajoja. Asiakaskokemuksen ja -polun johtaminen digitaalisessa ympäristössä

Malmelin, Nando - Mainonnan lukutaito, e-kirja

Mainonnan lukutaito

Malmelin, Nando

21,30€

Mainonnan tutkimuksen kannalta lukutaito on käsite, jonka avulla mainontaa voi viestintäteoreettisesti tarkastella. Teos on kannustava puheenvuoro mainonnan tutkimuksen kehittämiseen: tutkimuksessa tarkastellaan miksi ja miten mainontaa tulisi tutkia. Siinä myös