Sisäänkirjautuminen

Haku "viestintä"

Keisala, Katja - Monikulttuurisen työyhteisön viestintä, e-kirja

Monikulttuurisen työyhteisön viestintä

Keisala, Katja

0,00€

Työelämä kansainvälistyy ja työyhteisöt monimuotoistuvat samalla kun työskentelytavat nojaavat yhä enemmän ihmisten väliseen viestintään. Miten eritaustaiset ihmiset voivat saavuttaa yhteisymmärryksen, kun viestit tulkitaan omien kokemusten ja omasta maailmankuvasta lähtöisin

Isotalus, Pekka - Twitter viestintänä, e-kirja

Twitter viestintänä

Isotalus, Pekka

24,85€

"Twitter viestintänä" on ensimmäinen suomenkielinen kirja Twitteristä digitaalisena julkisuutena. Kirjan artikkelit antavat tutkittua tietoa Twitter-viestinnän lainalaisuuksista.

Perälä, Elina - Viestinnän ammattilaisten kollegiaalisuus, e-kirja

Viestinnän ammattilaisten kollegiaalisuus

Perälä, Elina

11,00€

Kollegiaalisuuden ymmärtäminen viestintätyössä on hyvin tärkeää organisaation työhyvinvoinnin kannalta. Tähän teokseen on viestinnän kollegiaalisuuden ohjeet. Ohjeiden tarkoitus on lisätä myönteistä ja rakentavaa vuorovaikutusta