Sisäänkirjautuminen

Haku "viestintä"

Keisala, Katja - Monikulttuurisen työyhteisön viestintä, e-kirja

Monikulttuurisen työyhteisön viestintä

Keisala, Katja

0,00€

Työelämä kansainvälistyy ja työyhteisöt monimuotoistuvat samalla kun työskentelytavat nojaavat yhä enemmän ihmisten väliseen viestintään. Miten eritaustaiset ihmiset voivat saavuttaa yhteisymmärryksen, kun viestit tulkitaan omien kokemusten ja omasta maailmankuvasta lähtöisin

Kylänpää, Esa - Liike-elämän kirjallinen viestintä, e-kirja

Liike-elämän kirjallinen viestintä

Kylänpää, Esa

18,00€

Sisältö: asemointitavat, havainnollistaminen, tyylivalinnat, kaupankäynnin, markkinoinnin ja yhteistyöviestinnän kirjalliset viestit. Lisäksi ohjetekstit ja raportit sekä työnhaun dokumentit. Kirjoittajan kieliopas sekä kaupan alan ja yleiskielen kattava

Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka - Areena - Yritysviestinnän käsikirja, e-kirja

Areena - Yritysviestinnän käsikirja

Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka

Alk. 9,90€

Areena on työelämälähtöinen viestinnän perusteos, joka soveltuu oppimateriaaliksi korkeakouluihin sekä käsikirjaksi työpaikoille ja yrittäjille. Viestintää tarkastellaan yritysten ja muiden yhteisöjen näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä