Sisäänkirjautuminen

Haku "viestintä"

Perälä, Elina - Viestinnän ammattilaisten kollegiaalisuus, e-kirja

Viestinnän ammattilaisten kollegiaalisuus

Perälä, Elina

11,00€

Kollegiaalisuuden ymmärtäminen viestintätyössä on hyvin tärkeää organisaation työhyvinvoinnin kannalta. Tähän teokseen on viestinnän kollegiaalisuuden ohjeet. Ohjeiden tarkoitus on lisätä myönteistä ja rakentavaa vuorovaikutusta

Keisala, Katja - Monikulttuurisen työyhteisön viestintä, e-kirja

Monikulttuurisen työyhteisön viestintä

Keisala, Katja

0,00€

Työelämä kansainvälistyy ja työyhteisöt monimuotoistuvat samalla kun työskentelytavat nojaavat yhä enemmän ihmisten väliseen viestintään. Miten eritaustaiset ihmiset voivat saavuttaa yhteisymmärryksen, kun viestit tulkitaan omien kokemusten ja omasta maailmankuvasta lähtöisin

Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka - Areena - Yritysviestinnän käsikirja, e-kirja

Areena - Yritysviestinnän käsikirja

Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka

Alk. 8,80€

Areena on työelämälähtöinen viestinnän perusteos, joka soveltuu oppimateriaaliksi korkeakouluihin sekä käsikirjaksi työpaikoille ja yrittäjille. Viestintää tarkastellaan yritysten ja muiden yhteisöjen näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä