Sisäänkirjautuminen

Haku "verkostoituminen"

Baldwin, David - Leadership Networking: Connect, Collaborate, Create, e-kirja

Leadership Networking: Connect, Collaborate, Create

Baldwin, David

12,90€

Networking is essential to effective leadership in today's organizations. Leaders who are skilled networkers have access to people, information, and resources to help solve problems and create opportunities. Leaders who neglect their networks are missing…

Anttila, Juha-Pekka - Parempiin tuotantostrategisiin päätöksiin, e-kirja

Parempiin tuotantostrategisiin päätöksiin

Anttila, Juha-Pekka

41,00€

Teolliseen toimintatapaamme entistä vahvemmin kuuluva verkostoituminen ja siihen liittyvän tuotantostrategisen päätöksenteon osa-alueet ovat myös tarkastelussa. Globaalit tuotantoratkaisut ovat ajankohtaisia useissa yrityksissä. Kirjassa keskitytään yrityksen

Ahonen, Mikko - Rajoja ylittävä innovointi, e-kirja

Rajoja ylittävä innovointi

Ahonen, Mikko

20,00€

Rajoja ylittävä innovointi on vastaus yhteiskunnan muutosprosesseihin: innovaatioympäristö käy vaikeaselkoisemmaksi, tuotteiden ja palveluiden monimutkaisuus kasvaa ja kehitystempo kiristyy, tietämys on hajautunut. Välineenä rajojen ylittämisessä…

Lehtonen, Mikko - Liikkuva maailma. Liike, raja, tieto, e-kirja

Liikkuva maailma. Liike, raja, tieto

Lehtonen, Mikko

27,00€

Nyky-yhteiskunnat perustuvat pitkälti rahan, tavaroiden ja ihmisten liikkumiseen. Tästä huolimatta liikkuvaa maailmaa, yhteyksien rakentumista ja rajojen ylittämistä tarkastellaan yhä voittopuolisesti paikallaan pysymisen ja erojen näkökulmasta. "Liikkuva…

Fagerström, Rita - Menestyjän käsikirja, e-kirja

Menestyjän käsikirja

Fagerström, Rita

38,15€

Menestyjän käsikirja on opas sinulle, joka haluat saavuttaa tavoitteesi ja menestyä. Kirja sisältää tuhansia käytännönläheisiä ohjeita, joiden avulla kehität menestyjän asenteen, omaksut menestymisessä tarvittavat taidot ja hankit sekä…