Sisäänkirjautuminen

Haku "vastuu"

 - Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen, e-kirja

Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen

25,11€

Kasvatukseen kuuluu optimismi ja usko kasvatuksen mahdollisuuksiin, mutta voidaanko ihmisiä kasvattaa ottamaan vastuu itsestään ja toisistaan? Jos voidaan, miten tämä käytännössä tapahtuu? Tässä kirjassa etsimme vastauksia näihin hankaliin kysymyksiin.

Hällström, Esbjörn af - Vastuuvakuutus, e-kirja

Vastuuvakuutus

Hällström, Esbjörn af

59,00€

Kirja antaa kattavan ja ajanmukaisen yleiskuvan siitä, mitä vastuuvakuutus on. Kirjassa selvitetään niin vakuutusalalla toimiville kuin vastuuvakuutusta käyttäville vastuuvakuutuksen keskeiset periaatteet. Kirja

Järvinen, Raija - Yhteiskuntavastuu, e-kirja

Yhteiskuntavastuu

Järvinen, Raija

0,00€

Yhteiskuntavastuu Näkökulmia yritysten ja julkisyhteisöjen yhteiskunnalliseen vastuuseen Yhteiskuntavastuuseen liittyy yhteisöllisyyttä, halua toimia vastuullisena yrityksenä, organisaationa tai kansalaisena

Törrönen, Jukka - Valvontaa ja vastuuta, e-kirja

Valvontaa ja vastuuta

Törrönen, Jukka

23,00€

Miten juomisesta ja päihteistä on tullut julkisen tilan järjestysongelmia ja millaisia uusia yhteisöohjelmia niiden hallinnoimiseksi on kehitelty? Teoksessa tarkastellaan alkoholi- ja huumeaiheisia pääkirjoituksia, uuden järjestyslain valmistelua…

Kuvaja, Sari - Yritysvastuu - Johtamisen uusi normaali, e-kirja

Yritysvastuu - Johtamisen uusi normaali

Kuvaja, Sari

71,50€

Yritysvastuu – Johtamisen uusi normaali -kirja taustoittaa yritysvastuun kehityskaaria kahden asiantuntijan näkemyksien, kokemuksien ja tulkintojen kautta. Kirja tarjoaa käytännönläheisiä neuvoja yritysvastuun

Juutinen, Sirpa - Strategisen yritysvastuun käsikirja, e-kirja

Strategisen yritysvastuun käsikirja

Juutinen, Sirpa

75,00€

Kirjassa käydään kattavasti läpi yritysvastuuta osana liiketoimintastrategiaa sekä sen ottamista aidosti osaksi yrityksen toimintaa ja liiketoimintaprosesseja. Teoksessa edetään toimintaympäristön analysoinnista yritysvastuun riskien kartoittamiseen

Tuominen, Kari - Yrityksen yhteiskuntavastuu pähkinässä, e-kirja

Yrityksen yhteiskuntavastuu pähkinässä

Tuominen, Kari

9,90€

Yhteiskuntavastuu ei ole vain eettisesti hyväksyttäviä ja ajan henkeen liittyviä periaatteita. Yhteiskuntavastuu ei ole organisaation julistuksia ja hienoja yhteiskuntaraportteja imagon kohentamiseksi.
Yhteiskunta

Wuolijoki, Sakari - Pankin neuvontavastuu, e-kirja

Pankin neuvontavastuu

Wuolijoki, Sakari

98,00€


Informointivelvollisuuden teoriaan ja asiantuntijan vastuuseen palvelunsa virheettömyydestä liittyvä tutkimus on ollut Suomessa vähäistä. Teos voikin tarjota apua myös arvioitaessa muiden neuvonantajien ja asiantuntijoiden kuin pankkien vastuuta