Sisäänkirjautuminen

Haku "vastuu"

 - Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen, e-kirja

Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen

25,11€

Kasvatukseen kuuluu optimismi ja usko kasvatuksen mahdollisuuksiin, mutta voidaanko ihmisiä kasvattaa ottamaan vastuu itsestään ja toisistaan? Jos voidaan, miten tämä käytännössä tapahtuu? Tässä kirjassa etsimme vastauksia näihin hankaliin kysymyksiin.

Järvinen, Raija - Yhteiskuntavastuu, e-kirja

Yhteiskuntavastuu

Järvinen, Raija

0,00€

Yhteiskuntavastuu Näkökulmia yritysten ja julkisyhteisöjen yhteiskunnalliseen vastuuseen Yhteiskuntavastuuseen liittyy yhteisöllisyyttä, halua toimia vastuullisena yrityksenä, organisaationa tai kansalaisena

Törrönen, Jukka - Valvontaa ja vastuuta, e-kirja

Valvontaa ja vastuuta

Törrönen, Jukka

23,00€

Miten juomisesta ja päihteistä on tullut julkisen tilan järjestysongelmia ja millaisia uusia yhteisöohjelmia niiden hallinnoimiseksi on kehitelty? Teoksessa tarkastellaan alkoholi- ja huumeaiheisia pääkirjoituksia, uuden järjestyslain valmistelua…

Juutinen, Sirpa - Strategisen yritysvastuun käsikirja, e-kirja

Strategisen yritysvastuun käsikirja

Juutinen, Sirpa

75,00€

Kirjassa käydään kattavasti läpi yritysvastuuta osana liiketoimintastrategiaa sekä sen ottamista aidosti osaksi yrityksen toimintaa ja liiketoimintaprosesseja. Teoksessa edetään toimintaympäristön analysoinnista yritysvastuun riskien kartoittamiseen

Melander, Sakari - Rikosvastuun yleiset edellytykset, e-kirja

Rikosvastuun yleiset edellytykset

Melander, Sakari

83,10€

Jokaisessa rikosasiassa on hahmotettava, mitkä ovat rikosvastuun yleiset edellytykset. Pohdittaviksi tulevia kysymyksiä ovat muun muassa laillisuusperiaate, tahallisuus ja tuottamus sekä muut rikosoikeuden rikosvastuun edellytyksenä olevat keskeiset

Dahlborg, Hans - Vastuun ihana taakka. Vuoteni Nordean johtajana 1991-2011, e-kirja

Vastuun ihana taakka. Vuoteni Nordean johtajana 1991-2011

Dahlborg, Hans

18,00€

Vastuun ihana taakka on kertomus 20 dramaattisesta vuodesta yhteispohjoismaisessa pankkikonsernissa Nordeassa. Dalborg aloitti konsernin johtajana juuri kun pankkikriisi puhkesi Suomessa, ja hän oli yksi keskeisimmistä vaikuttajista Suomen pankkijärjestelmän uudelleenorganisoinnissa.

Launis, Veikko - Geeniteknologia, arvot ja vastuu, e-kirja

Geeniteknologia, arvot ja vastuu

Launis, Veikko

22,00€

Geeniteknologian räjähdysmäinen kehitys on tehnyt ajankohtaisiksi aivan uudet eettiset kysymykset. Monet geenietiikan kysymyksistä ovat hyvin perusteltuja, kuten kysymys geenitestien tulosten soveltamisesta vakuutustoiminnassa ja työelämässä tai…