Sisäänkirjautuminen

Haku "varallisuusoikeus"

Airisto, Kari-Matti - Uusi lakikirja 2004, e-kirja

Uusi lakikirja 2004

Airisto, Kari-Matti

115,30€

Uusi lakikirja 2004 on otos Suomen lainsäädännöstä ja se sisältää keskeiset säädökset kaikilta oikeudenaloilta. Säädökset on järjestetty oikeusaloittain ja teoksen käyttöä helpottaa asiahakemisto. Teos soveltuu työvälineeksi kaikille…

Kallio, Ilari - Business Law Forum 2010, e-kirja

Business Law Forum 2010

Kallio, Ilari

57,65€


Ympäristöoikeudesta käsitellään muun muassa maankäyttösopimuksia varallisuusoikeuden näkökulmasta, maankäyttömuodon muuttamista ja kansalaisen asemaa ympäristöoikeussuhteissa. Varallisuusoikeudellisia teemoja ovat kanne ja vaatimistaakka, sopimusperusteisen

Kallio, Ilari - Business Law Forum 2009, e-kirja

Business Law Forum 2009

Kallio, Ilari

57,65€

Muita teoksen osa-alueita ovat yleinen varallisuusoikeus ja oikeusajattelu. Lisäksi mukaan on ensimmäistä kertaa otettu oikeustapausosasto, jossa tuomioistuinten ajankohtaisia ratkaisuja on analysoitu tavanomaisia oikeustapauskommentaareja laajemmasta näkökulmasta.

Kirjoittajat