Sisäänkirjautuminen

Haku "vapaaehtoinen henkilövakuutus"

Jokela, Teemu - Vapaaehtoinen henkilövakuutus, e-kirja

Vapaaehtoinen henkilövakuutus

Jokela, Teemu

60,30€

Kirja antaa kokonaiskuvan vapaaehtoisesta henkilövakuuttamisesta Suomessa. Siinä käsitellään perusteellisesti tuotevalikoimaa, eläke- ja muuta vakuutussäästämistä ja tuottovaihtoehtoja sekä sopimussuhteeseen liittyviä asioita. Vaikka lähtökohtana on henkilöriskien tunnistaminen

Mattila, Yrjö - Toimeentuloturva, e-kirja

Toimeentuloturva

Mattila, Yrjö

37,25€

Kirjassa kuvataan kattavasti ja selkeästi sekä lakisääteistä sosiaaliturvaa että vapaaehtoisia henkilövakuutuksia. Kirjasta selviää muun muassa, millainen on uudistettu eläketurva ja millaisia muutoksia työttömyysturvaan on tullut tai miten onnistuu työn jakaminen ja opiskelu. Kirjassa