Sisäänkirjautuminen

Haku "vallankäyttö"

Kaisto, Jani - Hallintavalta: Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä, e-kirja

Hallintavalta: Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä

Kaisto, Jani

29,00€

Kun puhutaan hallinnasta yhteiskunnallistuneena vallankäytön muotona, sillä tarkoitetaan järjestelmällisiä pyrkimyksiä muovata yksilöiden, yhteisöjen ja väestöjen toimintaa ja toiminnan mahdollisuuksia. Hallintavalta johdattaa lukijansa hallinnan kysymyksenasetteluihin: Miten

Törmä, Sirpa - Opettajan vaiettu valta, e-kirja

Opettajan vaiettu valta

Törmä, Sirpa

25,00€

Onko opettajan arvopohjan mukaiselle toiminnalle tilaa koulun käytännöissä? Onko opettaja ainoastaan vallan väline vai itsenäinen vallankäyttäjä? Entä kuinka tietoisia opettajat itse ovat koulun vallankäytön mekanismeista?"
Kasvatustieteilijät Marjo Vuorikoski, Sirpa Törmä

Laukkarinen, Jaana - Johtajan valta ja pelko, e-kirja

Johtajan valta ja pelko

Laukkarinen, Jaana

11,00€

Vallankäyttö on jatkumo, jonka toisessa päässä valta jää käyttämättä ja toisessa päässä valta keskittyy henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämiseen. Jatkumon keskellä on tavoiteltu tila. Johtajan työlle olennaisen tärkeää on kyky nähdä selvästi

Manninen, Laura - Kaikki anteeksi, e-kirja

Kaikki anteeksi

Manninen, Laura

23,30€

"Minulla oli kaksi elämää: se josta puhuin ja se josta en puhunut."
Laura, neljääkymmentä lähestyvä vahvatahtoinen feministi ihastuu Mikkoon, joka on monessa mielessä täydellinen: hurmaava, kohtelias, herkkä ja sympaattisesti oikutteleva…

Joensuu, Matti Yrjänä - Harjunpää ja rautahuone, e-kirja

Harjunpää ja rautahuone

Joensuu, Matti Yrjänä

5,40€

Rikosylikonstaapeli Timo Harjunpää on ollut heleänä alkukesän päivänä keikoista vaikeimmalla, selvittämässä pienen lapsen kuolemaa, kun hän saa hälytyksen Töölöön. Kauniissa arvoasunnossa on muutaman päivän kuolleena olleen naisen ruumis.…

Alhanen, Kai - Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa, e-kirja

Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault'n filosofiassa

Alhanen, Kai

24,00€

Teos käsittelee ranskalaisen filosofin Michel Foucault'n (1926-1984) ajattelun lähtökohtia uudesta näkökulmasta ja osoittaa, että hänen moniaineksinen filosofiansa nojaa käytännön käsitteeseen. Teoksessa tehdään läpileikkaus Foucault'n tuotantoon…

Jabe, Marjatta - Hyvä paha valta, e-kirja

Hyvä paha valta

Jabe, Marjatta

20,70€

Tietoisuus vallankäytöstä auttaa tunnistamaan oman roolinsa ja vastuunsa vuorovaikutustilanteissa. Lukija oppii oivaltamaan omaa vallankäyttöään ja käyttämään valtaa positiivisesti. Kirja perustuu eri valta-asemissa

Kantola, Anu - Matala valta, e-kirja

Matala valta

Kantola, Anu

26,40€

Kuinka käyttää valtaa yhteiskunnassa, jossa ihmiset pitävät itseään vapaina ja tasa-arvoisina? Kuinka johtaa ihmisiä, jotka haluavat johtaa itse itseään? Matala valta kuvaa modernia vallankäyttöä. Nykyajan vallankäyttäjät ovat kehittäneet matalia tyylejä, joilla saavat

Pietikäinen, Petteri - Valta Suomessa, e-kirja

Valta Suomessa

Pietikäinen, Petteri

27,00€

Teos kyseenalaistaa vakiintuneita käsityksiä vallasta ja herättää keskustelua vallankäytön erityispiirteistä Suomessa. Miten erilaiset vallan verkostot ovat muotoutuneet ja muuttuneet ajan virrassa? Onko mediasta tullut entistä mahtavampi vallankäyttäjä?