Sisäänkirjautuminen

Haku "uusmedia"

Karvonen, Erkki - Informational societies, e-kirja

Informational societies

Karvonen, Erkki

0,00€

We are now witnessing a metamorphosis on a global scale. This transformation is often characterised as the coming of the information society - or the Third Industrial Revolution. Informational Societies provides a substantive foundation for understanding…

Kupiainen, Reijo - Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus, e-kirja

Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus

Kupiainen, Reijo

21,00€

Visuaalisuus, estetiikka, leikki, kriittisyys ja osallisuus ovat sanoja, joilla kuvaillaan 2000-luvun länsimaista mediakulttuuria. Puhutaan myös ymmärtämisen aikakaudesta, jossa erityisesti kyky tulkita kuvallista ilmaisua korostuu. Digitaalisten…

Seppänen, Janne - Mediayhteiskunta, e-kirja

Mediayhteiskunta

Seppänen, Janne

23,05€

Mikä on median rooli arjessa ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa? Miten internetin ilmaiset sisällöt ja uudet mediat haastavat perinteistä mediateollisuutta? Voiko Facebookin avulla tehdä vallankumouksen? Mitä on henkilökohtainen joukkoviestintä?…

Inkinen, Tommi - Tietoyhteiskunta - Myytit ja todellisuus, e-kirja

Tietoyhteiskunta - Myytit ja todellisuus

Inkinen, Tommi

0,00€

Mikä on tietoyhteiskunnan todellisuus tänään, 90-luvun nettihuuman ja pörssikuplan puhkeamisen jälkeen? - Muuttavatko meidän työpaikkamme Kiinaan tai mökkilaiturille? - Mitä oikein tarkoittaa älykäs koti? - Viekö uusi talous meidät lähemmäs…

Hakkarainen, Ari - Hyvästi media, e-kirja

Hyvästi media

Hakkarainen, Ari

16,75€

Tervetuloa digitaalisen sisällön, Internetin ja medialaitteiden muovaaman kulttuurin ja liiketoiminnan aikakaudelle. Elämme niin valtavan muutoksen alkuhetkiä median historiassa, että sen laajuuden hahmottaminen on vaativaa. Tosiasia on, että teknologian…

Seppälä, Juha - Yhtiökumppanit, e-kirja

Yhtiökumppanit

Seppälä, Juha

8,40€

Seppälä piirtää tarkkaa kuvaa kovien miesten ja särkyneiden naisten 1990-luvun lopun Suomen uusmedia-alan hektisestä optiotodellisuudesta.

Poikela, Esa  - Osaaminen ja kokemus - työ, oppiminen ja kasvatus, e-kirja

Osaaminen ja kokemus - työ, oppiminen ja kasvatus

Poikela, Esa

0,00€

Kirja esittelee työssä oppimisen prosessimallin ja kuvaa sen soveltamista tietoteknologian, kaupan, teollisuuden, uusmedian, hoiva-alan ja opetusalan työn ja osaamisen kehittämisessä. Malli tekee mahdolliseksi tunnistaa ja ymmärtää sekä ohjata ja johtaa oppimista työpaikoilla. Kirjan