Sisäänkirjautuminen

Haku "työttömyysturva"

Saarinen, Mauri - Työsuhteen pelisäännöt, e-kirja

Työsuhteen pelisäännöt

Saarinen, Mauri

75,40€

Käytännönläheinen perusteos jokaiselle palkanmaksajalle, palkansaajalle ja palkanlaskijalle sekä jokaiselle luottamushenkilölle ja työnantajan edustajalle. Kirjassa selvitetään keskeisimmät säännöt, joita työnantajien ja työntekijöiden…

Ojala, Kari - Kirjoittajan ansaintalogiikka, e-kirja

Kirjoittajan ansaintalogiikka

Ojala, Kari

17,65€

Miten harrastus muuttuu ammatiksi tai sivutyöksi? Kuinka tekstit saa julki, millaiset kirjoitukset käyvät kaupaksi? Miten ja minne lehtijuttuja, kirjaideoita tai käsikirjoituksia kannattaa tarjota? Mitä teksteistä maksetaan? Kuinka julkaista kirja silloin, kun tärkeämpää on kirjan aikaansaaminen

Mattila, Yrjö - Toimeentuloturva, e-kirja

Toimeentuloturva

Mattila, Yrjö

37,25€

Kirjasta selviää muun muassa, millainen on uudistettu eläketurva ja millaisia muutoksia työttömyysturvaan on tullut tai miten onnistuu työn jakaminen ja opiskelu. Kirjassa on huomioitu eläke- ja toimeentulotuen sekä julkisten työvoimapalveluiden uudistuminen

Kivisaari, Esko - Vakuutusoppi, Osa 2, e-kirja

Vakuutusoppi, Osa 2

Kivisaari, Esko

26,60€

Omina lukuinaan kirjassa käsitellään omina lukuinaan työeläkevakuutus, kansaneläkkeet, lakisääteinen sairausvakuutus, lakisääteinen tapaturmavakuutus, työttömyysturva ja liikennevakuutus sekä esitellään muita lakisääteisiä vakuutuksia. Kirjan osassa