Sisäänkirjautuminen

Haku "työterveyshuolto"

Österberg, Maritta - Henkilöstöasiantuntijan käsikirja, e-kirja

Henkilöstöasiantuntijan käsikirja

Österberg, Maritta

64,90€

Henkilöstöasiantuntijan käsikirjassa käydään läpi muun muassa seuraavia osa-alueita: - henkilöstöasiantuntijan rooli esimiestyön ja johtamisen tukena - henkilöstön rekrytointi, perehdyttäminen ja kehittäminen - työlainsäädännön lyhyt oppimäärä - henkilöstötietojärjestelmät -

Rantanen, Jarkko - Vaikuta tunteisiin! - Lisää voimaa tekemiseen, e-kirja

Vaikuta tunteisiin! - Lisää voimaa tekemiseen

Rantanen, Jarkko

33,00€

Tässä kirjassa tarkastellaan, miten tunteisiin voi vaikuttaa. Miten käsittelet negatiiviset tunteet rakentavasti ja miten herätät positiivisia tunteita? Entä millä keinoin vaikutat omiin tunteisiisi, miten kohtaat muiden tunteet ja miten johdat…

Rusanen, Jorma  - Työoikeus I 2003, e-kirja

Työoikeus I 2003

Rusanen, Jorma

64,00€

Teoksen ensimmäinen osa sisältää kattavasti työoikeudelliset ja työmarkkinoita säätelevät säädökset sekä keskeiset työmarkkinasopimukset. Teoksessa on runsaasti viitteitä korkeimman oikeuden, työtuomioistuimen ja työneuvoston…

Rusanen, Jorma  - Työoikeus II 2003, e-kirja

Työoikeus II 2003

Rusanen, Jorma

43,00€

Teoksen toinen osa on ajantasainen otos Euroopan yhteisön, Euroopan neuvoston ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n keskeisestä työoikeuden ja sosiaalipolitiikan alaan kuuluvasta lainsäädännöstä ja sopimuksista. Teoksessa on runsaasti viitteitä…

Eskola, Erkki - Maatilayrittäjän hyvinvointi, e-kirja

Maatilayrittäjän hyvinvointi

Eskola, Erkki

15,00€

Maatilayrittäjän hyvinvointi -kirja käsittelee jaksamista tilan arjessa ja muutostilanteissa. Opas tukee myös elämän vaikeista tilanteista selviytymisessä. Kirja kannustaa vaalimaan yrittäjän tärkeintä tuotannontekijää, terveyttä. Ravinto,…

Parvinen, Arvi - Työhyvinvoinnin johtaminen - EFQM 2013, e-kirja

Työhyvinvoinnin johtaminen - EFQM 2013

Parvinen, Arvi

36,90€

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty EFQM -pisteitystaulukolla ja linkeillä täydentäviin kirjoihin. Saatavilla painettuna ja e-kirjana sekä suomeksi että englanniksi.
Kirja kuvaa erään organisaation työhyvinvoinnin johtamisen periaatteet…

Tuominen, Kari - Yhteiskuntavastuuopas pähkinässä 26000, e-kirja

Yhteiskuntavastuuopas pähkinässä 26000

Tuominen, Kari

9,90€

Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.
Yhteiskuntavastuun tavoite on edistää kestävää kehitystä sekä ihmisten terveyttä ja yhteiskunnan hyvinvointia.
Organisaation yhteiskuntavastuullisuuden vaikutus ympäristöön on…