Sisäänkirjautuminen

Haku "työoikeus"

Kyläkallio, Kalle - Yritysjuridiikka – Työoikeus, e-kirja

Yritysjuridiikka – Työoikeus

Kyläkallio, Kalle

6,10€

Tämä teos sisältää Yritysjuridiikka-kirjan luvun 13 Työoikeus, jossa käsitellään tiiviisti keskeisimmät asiat työlainsäädännöstä. Aiheita ovat mm. työsuhde, työaika, työturvallisuus, yhteistoiminta yrityksissä ja yksityisyyden suoja. 2. uudistettu

Atte, Korte - Työoikeuden perusteet: Oppikirja, e-kirja

Työoikeuden perusteet: Oppikirja

Atte, Korte

30,00€

Työoikeuden perusteet oppikirjassa käsitellään kaikki työoikeuden keskeisimmät asiat. Kirjassa käsitellään selkokielisesti työsuhteen perusasiat, jotka työnantajan ja työntekijän tulee osata. Kirjan aihepiirit on esitetty loogisessa järjestyksessä

Rusanen, Jorma  - Työoikeus I 2003, e-kirja

Työoikeus I 2003

Rusanen, Jorma

56,75€

Teoksen toinen osa, Työoikeus II 2003 sisältää Euroopan unionin työoikeudelliset säädökset ja Euroopan neuvoston sopimukset.

Jaana, Paanetoja - Työoikeus tutuksi, e-kirja

Työoikeus tutuksi

Jaana, Paanetoja

38,15€

Työoikeus tutuksi on työoikeuden perusteet kattava ajantasainen oppikirja. Siinä käsitellään työsuhteen perusasioita, joita tarvitsee niin työntekijä kuin työnantajakin. Aihepiirejä ovat työsopimuksen solmiminen ja päättäminen, työsuhteen ehdot, työehtosopimuksen vaikutus

Rusanen, Jorma  - Työoikeus II 2003, e-kirja

Työoikeus II 2003

Rusanen, Jorma

38,15€

Teoksen toinen osa on ajantasainen otos Euroopan yhteisön, Euroopan neuvoston ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n keskeisestä työoikeuden ja sosiaalipolitiikan alaan kuuluvasta lainsäädännöstä ja sopimuksista. Teoksessa on runsaasti viitteitä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen

Kallio, Ilari - Työoikeudelliset ratkaisut kommentein, e-kirja

Työoikeudelliset ratkaisut kommentein

Kallio, Ilari

61,20€

Kaikkiin ratkaisuihin on liitetty työoikeuden asiantuntijan kommentti ja sisältö on jaoteltu havainnollisesti aihealueittain. Ensimmäisessä luvussa käsitellään työsopimuksen irtisanomista taloudellisella ja tuotannollisella perusteella. Tässä yhteydessä

Kyläkallio, Kalle - Yritysjuridiikka, e-kirja

Yritysjuridiikka

Kyläkallio, Kalle

Alk. 8,80€

Yritysjuridiikka on selkeä ja käytännönläheinen yritysjuridiikan perusteos. Se on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen juridiikan oppikirjaksi, mutta palvelee myös pk-yrittäjien tiedontarpeita. Oikeustapaukset ja esimerkit selventävät teoriaa, ja…

Hietala, Harri - Paikallinen sopiminen ja sopimukset, e-kirja

Paikallinen sopiminen ja sopimukset

Hietala, Harri

50,55€

Paikallinen sopiminen ja sopimukset -teokseen on koottu tiedot työlainsäädännön sallimasta paikallisen sopimisen alasta ja keinoista. Teos vastaa ajankohtaisen aiheen herättämiin kysymyksiin, kuten: - Mistä asioista voidaan paikallisesti…

Österberg, Maritta - Henkilöstöasiantuntijan käsikirja, e-kirja

Henkilöstöasiantuntijan käsikirja

Österberg, Maritta

57,55€

Suositun kirjan uudistetussa painoksessa on huomioitu kaikki lainsäädäntöön viime vuosina tulleet muutokset, uusimpana vuorotteluvapaalain ja tasa-arvolain muutokset. Henkilöstöasiantuntijan käsikirjassa käydään läpi muun muassa seuraavia…