Sisäänkirjautuminen

Haku "työnohjaus"

Karvinen-Niinikoski, Synnöve - Työnohjaus sosiaalityössä, e-kirja

Työnohjaus sosiaalityössä

Karvinen-Niinikoski, Synnöve

39,75€

Työnohjauksella on keskeinen rooli eri alojen asiantuntijuuden ja työmenetelmien kehittymisessä sekä hiljaisen tiedon sanoiksi ja osaamiseksi muuntumisessa Työnohjaus tunnetaan erityisesti sosiaali-, kasvatus- ja terveydenhoitoalojen menetelmänä,

Juuti, Pauli - Johtamisen kehittäminen, e-kirja

Johtamisen kehittäminen

Juuti, Pauli

29,95€

Lisäksi esitellään keskeisimpiä johtamisen kehittämisen menetelmiä, kuten 360 asteen arviointia, työnohjausta ja mentorointia. Pauli Juuti on valtiotieteiden tohtori ja dosentti sekä yrittäjä. Hän on työskennellyt lukuisissa maamme elinkeinoelämän

Kulmama, Jenni - Parempi vanhustyö - Menetelmiä johtamisen kehittämiseen, e-kirja

Parempi vanhustyö - Menetelmiä johtamisen kehittämiseen

Kulmama, Jenni

39,40€

Tässä teoksessa esitellään vanhustyön johtamisen hyviä käytänteitä ja työmenetelmiä, kuten ikäjohtamista, asiakaslähtöisyyden kehittämistä ja työnohjausta. Toimivien menetelmien avulla johtaminen ajoittain raskaassa vanhustyössä helpottuu, työntekijöiden

Clutterbuck, David - Jokainen tarvitsee mentorin, e-kirja

Jokainen tarvitsee mentorin

Clutterbuck, David

54,90€

Valmentava mentorointi muuttaa mentorointikäytäntöjä organisaatioissa. Se on osa organisaation yhteisöllistä kehittämistä, joka kasvattaa sitoutumista ja aktiivisia yhdessä tekemisen tapoja. Valmentava mentorointi on laaja-alainen ja tuottava…

Katajainen, Antero - Voimaa: Hyvän elämän polku, e-kirja

Voimaa: Hyvän elämän polku

Katajainen, Antero

23,70€

Voimaa - hyvän elämän polku pohjaa vuosikymmenien työnohjauskokemukseen, hyvinvointikursseihin ja psykoterapiatyöhön sekä alan tieteelliseen tutkimukseen. Kirjaan on koottu kirjoittajien yhdessä asiakkaiden ja kurssilaisten kanssa hyödyllisiksi kokemia ajatusmalleja

Vehviläinen, Sanna - Ohjaustyön opas: Yhteistyössä kohti toimijuutta, e-kirja

Ohjaustyön opas: Yhteistyössä kohti toimijuutta

Vehviläinen, Sanna

23,95€

Teos auttaa ohjaamaan tavoitteellisemmin, jäsentyneemmin ja yhteisöllisemmin ja sisältää käytännön esimerkkejä opinnäytteen ja työharjoittelun ohjauksesta, työvoimapoliittisesta uraohjauksesta sekä erilaisista työnohjauksen tilanteista. Mukana on ohjaustyötä

Hirvihuhta, Harri - RATKAISUN TAITO, e-kirja

RATKAISUN TAITO

Hirvihuhta, Harri

43,45€

Kirja sopii käytettäväksi myös kurssikirjana, esimiestyön oppaana tai kehittämisen, konsultoinnin ja työnohjauksen apuna. Kirjassa esitetyt toimintatavat on tehty niin arkipäiväisiksi ja jokaisen esimiehen kokemusmaailmaa lähellä oleviksi, että niitä