Sisäänkirjautuminen

Haku "työeläkkeet"

Rissanen, Jaana - Työeläke, e-kirja

Työeläke

Rissanen, Jaana

58,55€

Se sisältää tiedot työeläkkeestä vuoden 2017 alusta voimassa olevien säännösten mukaisina. Kirjassa käsitellään perusteellisesti eläketurvan järjestäminen sekä eläkkeiden ja kuntoutusetuuksien määräytyminen sekä yksityisillä että julkisilla

Saarinen, Mauri - Työsuhteen pelisäännöt, e-kirja

Työsuhteen pelisäännöt

Saarinen, Mauri

75,40€

Käytännönläheinen perusteos jokaiselle palkanmaksajalle, palkansaajalle ja palkanlaskijalle sekä jokaiselle luottamushenkilölle ja työnantajan edustajalle. Kirjassa selvitetään keskeisimmät säännöt, joita työnantajien ja työntekijöiden…

Kivisaari, Esko - Vakuutusoppi, Osa 2, e-kirja

Vakuutusoppi, Osa 2

Kivisaari, Esko

26,60€

Omina lukuinaan kirjassa käsitellään omina lukuinaan työeläkevakuutus, kansaneläkkeet, lakisääteinen sairausvakuutus, lakisääteinen tapaturmavakuutus, työttömyysturva ja liikennevakuutus sekä esitellään muita lakisääteisiä vakuutuksia. Kirjan osassa