Sisäänkirjautuminen

Haku "tutkimusmenetelmät"

Honkatukia, Päivi - Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä, e-kirja

Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä

Honkatukia, Päivi

33,90€

Tämä teos kokoaa yksiin kansiin keskeiset tutkimusmenetelmät, joita on käytetty nuorten ja nuorisotyön tutkimuksessa. Tutkimuspohjaisessa kirjassa esitellään käytännönläheisesti nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön tutkimuksen metodologiaa ja tutkimusmenetelmiä

Kankkunen, Päivi - Tutkimus hoitotieteessä, e-kirja

Tutkimus hoitotieteessä

Kankkunen, Päivi

36,30€

Tutkimus hoitotieteessä on oppikirja hoitotieteen tutkimusmenetelmistä. Kirjan kolmas painos on sisällöltään aikaisempia painoksia laajempi. Siinä käsitellään tiede- ja tutkimusmaailmassa tapahtunutta kehitystä muun muassa tutkimusmenetelmien

Eskola, Jari - Johdatus laadulliseen tutkimukseen, e-kirja

Johdatus laadulliseen tutkimukseen

Eskola, Jari

20,40€

Laadullisen tutkimuksen perusteisiin pureutuva metodioppikirja, jossa käydään läpi koko tutkimusprosessi tutkimusideasta raportointiin. Esillä on monia tapoja ja tekniikoita tehdä tutkimusta laadullisilla aineistoilla, mutta keskeiseksi nousee kuitenkin…

Harle, Vilho - Muuttuva geopolitiikka, e-kirja

Muuttuva geopolitiikka

Harle, Vilho

22,85€

Perinteinen geopolitiikka tai geostrategia kuvasi ja selitti valtioiden välistä sotilaallista valtakamppailua. Sen rinnalle ovat nousseet talouden merkitystä korostava uusi geopolitiikka sekä geopoliittisen ajattelun ja tutkimuksen omaa poliittisuutta…

Alasuutari, Pertti - Johdatus yhteiskuntatutkimukseen, e-kirja

Johdatus yhteiskuntatutkimukseen

Alasuutari, Pertti

22,20€

Teos esittelee sosiologian ja muiden yhteiskuntatieteiden opintoja aloitteleville sosiologisen päättelyn logiikkaa rennolla ja viihdyttävällä tavalla. Miten yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä tutkitaan? Mikä on yhteiskuntatutkimuksen logiikka,…

Heikkilä, Tarja - Tilastollinen tutkimus, e-kirja

Tilastollinen tutkimus

Heikkilä, Tarja

Alk. 8,80€

Käytännönläheinen kirja soveltuu oppikirjaksi korkea-asteelle tilastollisten tutkimusmenetelmien opetukseen ja käsikirjaksi kvantitatiivista tutkimusta tekeville. Kirjaan liittyvässä verkkomateriaalissa on itsenäisen opiskelun tueksi yli sata erilaista esimerkkiä

Eriksson, Kai - Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa, e-kirja

Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa

Eriksson, Kai

27,50€

Verkostosta on muodostunut yksi tärkeimmistä yhteiskuntaa ja sen toimintaa kuvaavista käsitteistä: verkostollinen näkökulma on mullistanut yhteiskuntatieteiden kysymyksenasetteluja ja menetelmiä sekä asettanut niille uusia tutkimuskohteita. Verkostot…