Sisäänkirjautuminen

Haku "tieteenfilosofia"

Kemppainen, Erkki - Kertomus filosofiasta, e-kirja

Kertomus filosofiasta

Kemppainen, Erkki

15,00€

Keskustelut liukuvat ontologiasta tietoteoriaan ja tieteenfilosofiaan sekä oikeus- ja yhteiskuntafilosofiaan. Eniten teoksessa käsitellään Immanuel Kantin, Edmund Husserlin, Ludwig Wittgensteinin, G. H. von Wrightin ja Jürgen Habermasin ajatuksia.

Miettinen, Timo - Fenomenologian ydinkysymyksiä, e-kirja

Fenomenologian ydinkysymyksiä

Miettinen, Timo

25,70€

1900-luvun alussa syntynyt fenomenologia on nykyfilosofian merkittävimpiä suuntauksia, ja se vaikuttaa yhä vahvasti eurooppalaisessa nykyajattelussa. Fenomenologialla on merkittävä jalansija myös nykyisessä poikkitieteellisessä keskustelussa,…

Haaparanta, Leila - Johdatus tieteelliseen ajatteluun, e-kirja

Johdatus tieteelliseen ajatteluun

Haaparanta, Leila

25,70€

Tieteenfilosofian lisäksi teoksessa sukelletaan esimerkiksi argumentaatioanalyysiin ja logiikan alkeisiin sekä pohditaan, mikä on tieteellisen tutkimuksen rooli yhteiskunnassa. Teos sopii kaikille tieteellisestä ajattelusta kiinnostuneille aloittelevista opiskelijoista

(toim.), Matti - Biologian filosofian näkökulmia, e-kirja

Biologian filosofian näkökulmia

(toim.), Matti

20,15€

Biologian filosofia on tieteenfilosofian alue, jonka kohteena on biologisten tieteiden teorian- ja käsitteenmuodostus. Biologian filosofian suuret kysymykset kohdistuvat biologisten ilmiöiden erityislaatuun ja biologisia ilmiöitä kuvaavien ja selittävien teorioiden autonomiaan. Biologian

Mills, C. Wright - Sosiologinen mielikuvitus, e-kirja

Sosiologinen mielikuvitus

Mills, C. Wright

24,90€

Yhdysvaltalainen sosiologi C. Wright Mills (1916-1962) oli ärhäkkä yhteiskunnallinen keskustelija ja sosiologian kriitikko. Hän kuuluu sosiologian merkkihenkilöihin tutkimuksillaan keskiluokasta, valtaeliitistä ja kulutuskapitalismista, ja hänen…

Husserl, Edmund - Filosofia ankarana tieteenä, e-kirja

Filosofia ankarana tieteenä

Husserl, Edmund

17,75€

Fenomenologian synty on mannermaisen ajattelun olennaisimpia käänteitä. Vuonna 1911 ilmestynyt Filosofia ankarana tieteenä on fenomenologian ensimmäinen manifesti ja koko suuntauksen lähtölaukaus, jonka satavuotista vaikutushistoriaa on vaikea…