Sisäänkirjautuminen

Haku "tieteellinen tieto"

Virtanen, Petri - Tiedolla johtaminen julkishallinnossa, e-kirja

Tiedolla johtaminen julkishallinnossa

Virtanen, Petri

0,00€

Saadaanko tutkimuksen avulla lisää ymmärrystä päätöksenteon vaihtoehdoista ja päätösten vaikutuksista? Onko tiedolla johtaminen olemassa olevaa todellisuutta, myytti vai toteuttamiskelpoinen mahdollisuus? Suomen julkista hallintoa on ollut tapana kehittää ja uudistaa tietoa

Juti, Riku - Tiedon filosofia: Antiikista nykyaikaan, e-kirja

Tiedon filosofia: Antiikista nykyaikaan

Juti, Riku

27,75€

Tiedon käsite joutuu koville. Tiedosta puhutaa erottamatta sitä esimerkiksi informaatiosta, datasta tai laskemisesta. Teos vie lukijansa tiedon filosofiaan ja sen vuosituhantiseen historiaan antiikin Kreikan, Intian

Kinnunen, Taina - Seksuaalinen ruumis: Kulttuuritieteelliset lähestymistavat, e-kirja

Seksuaalinen ruumis: Kulttuuritieteelliset lähestymistavat

Kinnunen, Taina

25,75€

Seksuaalinen ruumis on kaivattu katsaus seksuaalisuuden kulttuuritieteelliseen tutkimukseen. Teoksessa käsitellään seksuaalisuuden moninaisuutta teorioiden ja tapausesimerkkien avulla. Se esittelee sekä kansainvälistä että suomalaista tutkimusta. Seksuaalinen ruumis pohtii seksuaalisuutta,

Husu, Liisa - Tiede, tieto ja sukupuoli, e-kirja

Tiede, tieto ja sukupuoli

Husu, Liisa

19,50€

Tiede, tieto ja sukupuoli on ensimmäinen yleiskatsaus Suomessa tehtävään, sukupuolta problematisoivaan tieteentutkimukseen, ja se esittelee myös alan kansainvälisiä keskusteluja. Onko tiedolla ja tieteellä sukupuolta? Miten sukupuoli ilmenee

Gould, Jeremy - Tutkija peilin edessä. Refleksiivisyys ja etnografinen tieto., e-kirja

Tutkija peilin edessä. Refleksiivisyys ja etnografinen tieto.

Gould, Jeremy

25,75€

Miten tutkijan henkilökohtaiset piirteet – ikä, sukupuoli, uskonto, etnisyys, luokka-asema sekä kulttuurisesti opitut ajattelutavat – vaikuttavat etnografisesta kenttätutkimuksesta muodostuvaan tietoon? Onko tutkijan mahdollista hallita näiden piirteiden vaikutusta? Miten muodostaa

Karvonen, Erkki & Kortelainen - Julkaise tai tuhoudu!, e-kirja

Julkaise tai tuhoudu!

Karvonen, Erkki & Kortelainen

25,75€

Maailmassa julkaistaan vuosittain jo yli miljoona tieteellistä artikkelia. Tieteellisten julkaisujen määrä kasvaa edelleen kiivaasti – siitä pitää huolen akateeminen kilpailutalous, jossa uramenestys, virkojen saaminen ja yliopistojen rahoitus