Sisäänkirjautuminen

Haku "tiede"

Väliverronen, Esa - Julkinen tiede, e-kirja

Julkinen tiede

Väliverronen, Esa

22,20€

Mikä on avoimen tieteen paikka avoimessa yhteiskunnassa? Kansalaisten kiinnostus tiedettä kohtaan on Suomessa poikkeuksellisen korkeaa. Tiede ja teknologia näkyvät yhä enemmän yhteiskunnassa, arjessa ja mediassa.

Weber, Max - Tiede ja politiikka, e-kirja

Tiede ja politiikka

Weber, Max

24,85€

Ne olivat Tiede kutsumuksena ja ammattina ja Politiikka kutsumuksena ja ammattina. Tiede kutsumuksena ja ammattina alkaa tieteilijän työn ulkoisten ehtojen kuvaamisesta, mutta laajenee kuvaamaan tieteen

Eriksson, Katie - Hoitotiede, e-kirja

Hoitotiede

Eriksson, Katie

34,90€

Kirja kuvaa hoitotiedettä tieteenalana ja käsittelee hoitotieteen tutkimuksen suuntauksia ja painopisteitä, tutkimuskohteita ja tutkimuksen lajeja. https://tuotteet.sanomapro.fi/bu545645-hoitotiede.html

Strellman, Urpu - Tieteen yleistajuistaminen, e-kirja

Tieteen yleistajuistaminen

Strellman, Urpu

25,75€

Tieteen yleistajuistaminen on päivänpolttava kysymys paitsi tieteelle itselleen myös yhteiskunnallisesti. Se on ainoa keino levittää tietoa kaikkien ulottuville koulutustaustasta riippumatta. Lisäksi se mahdollistaa tutkimustulosten soveltamisen

Karlsson, Fred - Yleinen kielitiede, e-kirja

Yleinen kielitiede

Karlsson, Fred

25,70€

Yleisessä kielitieteessä esitellään erityyppisten kielten kuvauksessa tarvittavat käsitteet kielitypologian keskeisten tulosten perusteella. Kirjassa tarkastellaan myös kielitieteen luonnetta ja menetelmiä sekä atk:n tuomia uusia mahdollisuuksia.

Kankkunen, Päivi - Tutkimus hoitotieteessä, e-kirja

Tutkimus hoitotieteessä

Kankkunen, Päivi

36,30€

Tutkimus hoitotieteessä on oppikirja hoitotieteen tutkimusmenetelmistä. Kirjan kolmas painos on sisällöltään aikaisempia painoksia laajempi. Siinä käsitellään tiede- ja tutkimusmaailmassa tapahtunutta kehitystä

Ojutkangas, Krista - Johdatus kielitieteeseen, e-kirja

Johdatus kielitieteeseen

Ojutkangas, Krista

36,25€

Johdatus kielitieteeseen sopii kielitieteen oppikirjaksi yliopiston peruskursseille, mutta myös kaikille kielistä kiinnostuneille. Mitä kieliä maailmassa puhutaan ja miten niitä voidaan luonnehtia ja luokitella? Millaisia merkityksiä kielillä ilmaistaan ja millaisia keinoja kielet

Tyson, Neil deGrasse - Tähtitiedettä kiireisille, e-kirja

Tähtitiedettä kiireisille

Tyson, Neil deGrasse

16,50€

Kattava ja yleistajuinen johdatus tähtitieteeseen ja maailmankaikkeuteen Astrofysiikan supertähti Neil deGrasse Tyson esittelee säkenöivän tiiviisti ja viihdyttävästi tähtitieteen perusperiaatteet ja tosiasiat alkuräjähdyksestä mustiin aukkoihin,

Pekurinen, Markku - Terveystaloustiede, e-kirja

Terveystaloustiede

Pekurinen, Markku

42,85€

Teos perehdyttää lukijansa terveystaloustieteen ajattelutapaan, käsitteisiin, teorioihin ja menetelmiin. Kirjassa käsitellään mm. terveyspalvelujen kysyntää ja käyttöä, kysynnän ja tarjonnan tasapainotusta, säätelyä ja ohjausta sekä taloudellisen arvioinnin menetelmiä terveydenhuollossa.