Sisäänkirjautuminen

Haku "tiede"

Väliverronen, Esa - Julkinen tiede, e-kirja

Julkinen tiede

Väliverronen, Esa

25,00€

Mikä on avoimen tieteen paikka avoimessa yhteiskunnassa? Kansalaisten kiinnostus tiedettä kohtaan on Suomessa poikkeuksellisen korkeaa. Tiede ja teknologia näkyvät yhä enemmän yhteiskunnassa, arjessa ja mediassa.

Weber, Max - Tiede ja politiikka, e-kirja

Tiede ja politiikka

Weber, Max

28,00€

Ne olivat Tiede kutsumuksena ja ammattina ja Politiikka kutsumuksena ja ammattina.
Tiede kutsumuksena ja ammattina alkaa tieteilijän työn ulkoisten ehtojen kuvaamisesta, mutta laajenee kuvaamaan tieteen merkitystä modernin

Strellman, Urpu - Tieteen yleistajuistaminen, e-kirja

Tieteen yleistajuistaminen

Strellman, Urpu

29,00€

Tieteen yleistajuistaminen on päivänpolttava kysymys paitsi tieteelle itselleen myös yhteiskunnallisesti. Se on ainoa keino levittää tietoa kaikkien ulottuville koulutustaustasta riippumatta. Lisäksi se mahdollistaa tutkimustulosten soveltamisen

Raivio, Kari - Rajalla: Tiede rajojaan etsimässä, e-kirja

Rajalla: Tiede rajojaan etsimässä

Raivio, Kari

25,00€

Mikä on tieteen tehtävä rajanvetäjänä, entä missä on tieteen ja huuhaan ero? Millä tavalla uusi teknologia venyttää käsityskykyämme, ja saavutetaanko teknologialla kasvun rajat? Mitä löytyy maailmankaikkeuden tuolta

Karlsson, Fred - Yleinen kielitiede, e-kirja

Yleinen kielitiede

Karlsson, Fred

27,00€

Yleisessä kielitieteessä esitellään erityyppisten kielten kuvauksessa tarvittavat käsitteet kielitypologian keskeisten tulosten perusteella. Kirjassa tarkastellaan myös kielitieteen luonnetta ja menetelmiä sekä atk:n tuomia uusia mahdollisuuksia.

Raatikainen, Panu - Ihmistieteet ja filosofia, e-kirja

Ihmistieteet ja filosofia

Raatikainen, Panu

25,00€

Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden asema tieteiden joukossa on monien kiistojen kohteena. Voidaanko ihmismieltä, inhimillistä kulttuuria ja yhteiskuntaa ylipäänsä tutkia tieteellisesti? Onko epätieteellistä edes puhua tällaisten asioiden olemassaolosta, tai voidaanko

Saariluoma, Pertti - Moderni kognitiotiede, e-kirja

Moderni kognitiotiede

Saariluoma, Pertti

23,00€

Kognitiotiede on yksi modernin tieteen uusista alueista. Se on monitieteinen alue, joka käyttää hyväkseen eri tieteiden tietämystä ratkoessaan nykyihmisen elämään kuuluvia ongelmia. Kognitiotieteen taustalla

Husu, Liisa - Tiede, tieto ja sukupuoli, e-kirja

Tiede, tieto ja sukupuoli

Husu, Liisa

22,00€

Tiede, tieto ja sukupuoli on ensimmäinen yleiskatsaus Suomessa tehtävään, sukupuolta problematisoivaan tieteentutkimukseen, ja se esittelee myös alan kansainvälisiä keskusteluja. Onko tiedolla ja tieteellä sukupuolta? Miten sukupuoli ilmenee