Sisäänkirjautuminen

Haku "terveydenhuolto"

Laaksonen, Hannele - Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa, e-kirja

Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa

Laaksonen, Hannele

Alk. 9,90€

Terveydenhuollon lähiesimies tarvitsee tietoa niin henkilöstön ja toimintojen johtamisesta kuin taloushallinnostakin. Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa -kirjassa käsitellään tiiviisti lähiesimiesten tarvitsemat tiedot ja taidot. Kirjan

Ylipartanen, Arto - Tietosuoja terveydenhuollossa, e-kirja

Tietosuoja terveydenhuollossa

Ylipartanen, Arto

40,00€

Tietosuoja terveydenhuollossa -Potilaan asema ja oikeudet henkilötietojen käsittelyssä Potilaan asema ja oikeudet ovat entistä korostuneemmassa asemassa nykypäivänä. Tähän kirjaan on otettu terveydenhuoltotehtävissä työskentelevien

Torkkola, Sinikka - Terveysviestintä, e-kirja

Terveysviestintä

Torkkola, Sinikka

31,00€

Kirja on suunnattu terveydenhuollon ja viestinnän ammattilaisille sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Kirjaa tai sen osia ei voi tulostaa.

Sihto, Marita - Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt, e-kirja

Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt

Sihto, Marita

43,90€

Terveydenhuollon lisäksi valotetaan laajasti myös terveyspolitiikan muita alueita ja tasoja. Käsitys terveyspolitiikan monitahoisesta alueesta pohjautuu lähtökohtaan, jonka mukaan väestön terveyttä määrittävät terveydenhuollon

Metteri, Anna - Terveys ja sosiaalityö, e-kirja

Terveys ja sosiaalityö

Metteri, Anna

36,00€

Kirja tarjoaa sosiaalisen näkökulmia ja toimintatapoja arjen ongelmien lääketieteellisen käsitteellistämisen ja ajattelun sekä yksilövastuun korostamisen rinnalle.

Hartikainen, Sirpa - Geriatria, arvioinnista kuntoutukseen, e-kirja

Geriatria, arvioinnista kuntoutukseen

Hartikainen, Sirpa

50,00€

Kirjassa on kuvattu geriatrisen hoitotyön sisältö. Teos soveltuu ikääntyneitä hoitaville ammattilaisille sekä geriatriseen hoitotyöhön erikoistuville. Iäkkäiden hoitamiseen liittyy erityisiä terveydellisiä haasteita muistiongelmista…