Sisäänkirjautuminen

Haku "terveydenhuolto"

Ylipartanen, Arto - Tietosuoja terveydenhuollossa, e-kirja

Tietosuoja terveydenhuollossa

Ylipartanen, Arto

35,50€

Tietosuoja terveydenhuollossa -Potilaan asema ja oikeudet henkilötietojen käsittelyssä Potilaan asema ja oikeudet ovat entistä korostuneemmassa asemassa nykypäivänä. Tähän kirjaan on otettu terveydenhuoltotehtävissä työskentelevien

Laaksonen, Hannele - Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa, e-kirja

Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa

Laaksonen, Hannele

Alk. 8,80€

Terveydenhuollon lähiesimies tarvitsee tietoa niin henkilöstön ja toimintojen johtamisesta kuin taloushallinnostakin. Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa -kirjassa käsitellään tiiviisti lähiesimiesten tarvitsemat tiedot ja taidot. Kirjan

Laaksonen, Hannele - Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä, e-kirja

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä

Laaksonen, Hannele

35,20€

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa tarvitaan tulevaisuudessa omien työtehtävien osaamisen lisäksi yhä enemmän laajaa tietoa ja ymmärrystä sote-järjestelmän kokonaisuudesta. Tämä kirja tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Tuominen, Kari - Johdatko terveydenhuolto-organisaatiota laadukkaasti, e-kirja

Johdatko terveydenhuolto-organisaatiota laadukkaasti

Tuominen, Kari

27,50€

Kirja sopii kehittämiskohteiden ja muutosvalmiuksien tunnistaminen sekä toimivan organisaation ymmärtämiseen vertaamalla omaa toimintaa menestyvien terveydenhuollon organisaation esimerkkeihin. Available in printed form and as an e-book, in English and Finnish.
Lisätietoja:

Suonsivu, Pekka - Tie hyviin päätöksiin terveydenhuollossa, e-kirja

Tie hyviin päätöksiin terveydenhuollossa

Suonsivu, Pekka

6,00€

Päätöksiä terveydenhuollossa tehdään sekä hyvän valmistelun pohjalta että tilanteen vaatiessa nopeasti ilman valmistelua. Organisaatioissa hyvää päätöksentekoa auttaa toimiva yhteistyö eri toimijoiden välillä. Tässä Pekka Suonsivun kirjoittamassa kirjassa tarkastellaan

Rissanen, Sari - Sosiaali- ja terveysjohtaminen, e-kirja

Sosiaali- ja terveysjohtaminen

Rissanen, Sari

35,00€

Kirja jakautuu kolmeen osaan, joissa tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöä, itse johtamistyön sisältöä sekä johtamisen murrostekijöitä, kuten integrointia, moniammatillisia verkostoja ja jatkuvaa muutosta. Kirja soveltuu…