Sisäänkirjautuminen

Haku "teoria"

Mäntysaari, Mikko - Sosiaalityö ja teoria, e-kirja

Sosiaalityö ja teoria

Mäntysaari, Mikko

31,50€

Lisäksi teoriaa on kaivattu ammattikäytäntöjen kehittämisen ja arvioinnin tueksi.
Tämä teos on ensimmäinen laaja katsaus suomalaisen sosiaalityön teorialähtökohtiin. Asiantunteva kirjoittajakaarti esittelee alan suuria kansainvälisiä vaikuttajia, johdattaa

Pietarinen, Juhani - Etiikan teorioita, e-kirja

Etiikan teorioita

Pietarinen, Juhani

25,00€

Mooren intuitionismi, emotivistinen teoria ja loogisen positivismin käsitys etiikasta, Richard M. Haren muotoilut preskriptivismistä, eettisen relativismin eri muodot, eettinen relativismi ja moraalitiedon kysymys sekä Jürgen Habermasin universaalipragmatiikka.

Pyykkönen, Miikka - 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria, e-kirja

1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria

Pyykkönen, Miikka

31,00€

Filosofiaa, sosiologiaa ja antropologiaa – strukturalismia, psykoanalyysia, eksistentialismia, situationismia, pragmatismia, jälkistrukturalismia! 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria tarjoaa asiantuntevan katsauksen keskeisimpiin ranskalaisteoreetikoihin ja heidän ajatuksiinsa.

Mörä, Tuomo - Mediatutkimuksen vaeltava teoria, e-kirja

Mediatutkimuksen vaeltava teoria

Mörä, Tuomo

25,00€

Siinä tarkastellaan yhteiskuntateorian klassikoiden ajatuksia viestinnästä sekä keskeisten mediatutkijoiden käsityksiä yhteiskunnasta: Miten mediaa voidaan analysoida osana yhteiskuntaa? Miten julkisuus muotoilee yhteiskunnallisia käytäntöjä? Mikä on viestinnän

Alasuutari, Pertti - Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus, e-kirja

Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus

Alasuutari, Pertti

25,00€

Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus on kansainvälisesti tärkeä puheenvuoro yhteiskuntatieteen ja sen tutkimuskohteen luonteesta. Teos kokoaa yhteiskuntatieteellistä tietoa pohtimalla, mitä inhimillisestä todellisuudesta tiedetään. Tarkastelun kohteena ovat sosiologian kestävät

Green, John - Teoria Katherinesta, e-kirja

Teoria Katherinesta

Green, John

16,00€

Hänen tuotannostaan on Teoria Katherinesta jälkeen suomennettu kaikki hänen yksin kirjoittamansa kirjat. Niiden lisäksi hän on kirjoittanut kirjan David Levithanin sekä Maureen Johnsonin ja Lauren Myraclen kanssa.

Tiilikainen, Teija - Integraation teoria, e-kirja

Integraation teoria

Tiilikainen, Teija

25,00€

Tutkijoiden on täytynyt pohtia, millaisia teorioita, käsitteitä ja metodeja tähän tarpeeseen on kehitettävä. Tässä teoksessa esitellään integraatiotutkimuksen pääasiallisia muotoja politiikan tutkimuksessa. Vallitsevien tutkimussuuntausten ohella käydään

Ferrari, C. - Teoria della turbolenza, e-kirja

Teoria della turbolenza

Ferrari, C.

34,60€

Table of contents
1. ProblÈmes MathÉmatiques de la Théorie de la Turbulence HomogÈne
Joseph KampÉ De FÉriet
2. Sur Ies Axiomes Des Moyennes
M. L. Dubreil - Jacotin
3. Transformations De Reynolds Sur Un Ensemble Fini
Jean…