Sisäänkirjautuminen

Haku "temperamentti"

Keltikangas-Järvinen, Liisa - Temperamentti - ihmisen yksilöllisyys, e-kirja

Temperamentti - ihmisen yksilöllisyys

Keltikangas-Järvinen, Liisa

12,00€

Kasvattajia tukeva ja rohkaiseva teos temperamentin merkityksestä. Miten jokaisesta lapsesta saadaan sosiaalinen ja itsensä hyväksyvä aikuinen.
Temperamentti on ihmisen käyttäytymistyyli, hänen yksilöllinen tapansa reagoida asioihin. Temperamentti

Keltikangas-Järvinen, Liisa - Temperamentti ja koulumenestys, e-kirja

Temperamentti ja koulumenestys

Keltikangas-Järvinen, Liisa

12,00€

Ymmärrä temperamenttia, ymmärrä lastasi - korvaamaton käsikirja vanhemmille ja opettajille
Koulu on kodin jälkeen lapsen tärkein kasvuympäristö. Oppimisen lisäksi koulu vaikuttaa lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen, minäkuvaan ja itsetuntoon. Oppilaan temperamentti

Kontinen, Vesa Pekka - Vihreä tee, e-kirja

Vihreä tee

Kontinen, Vesa Pekka

18,60€

Kirja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa kuvaa suomalaisen maalaiskylän elämää 1960-luvulla pienen pojan näkökulmasta. Toisen osan tapahtumat sijoittuvat Japaniin jossain tulevaisuudessa. Osien välillä on yhteys sikäli, että päähenkilö/kertoja…

Tunnista tyyppisi: Löydä itsesi ja muiden parhaat puolet

Tunnista tyyppisi: Löydä itsesi ja muiden parhaat puolet

Oulasmaa, Minna

22,80€

Jokaisella ihmisellä on temperamentti. Sen ymmärtäminen helpottaa elämää niin kotona kuin kokoushuoneissa. Miten ujoa lasta kannustetaan? Kuinka temperamentti näkyy myynti- ja esimiestyössä? Mikä on ambivertti? Entä millainen on sinun värisukupuusi?

Mullola, Sari - Maailman paras koulu?, e-kirja

Maailman paras koulu?

Mullola, Sari

12,00€

Kympin tytöt ja seiskan pojat - luonnonlakiko?
Kouluissa pitäisi ymmärtää temperamentin tuottamia eroja oppimistyyleissä eikä arvioida oppilasta hänen synnynnäisten temperamenttipiirteidensä perusteella.
Miksei koulumenestys korreloi

Mattila, Juhani - Herkkyys ja sosiaaliset pelot, e-kirja

Herkkyys ja sosiaaliset pelot

Mattila, Juhani

21,20€

Miksi meitä jännittää? Sydän tykyttää, kädet hikoavat ja puna alkaa nousta kasvoille - tuttu tilanne? Jännittäminen on tavallista tilanteissa, joissa kokee joutuvansa muiden huomion kohteeksi. Normaali jännittäminen voi joskus muuttua sosiaaliseksi…