Sisäänkirjautuminen

Haku "tarkastelu"

Lento, Katri - Muistin kaupunki, e-kirja

Muistin kaupunki

Lento, Katri

16,75€

Muistin kaupungissa tarkastelun kohteina ovat eri tavoin tuotetut henkilökohtaiset muistot, konkreettiset muistin ja unohtamisen paikat sekä museoiden ja kaupunkisuunnittelun rooli kaupunkimuistojen tuottajina. Kun tarkastelun

Siljander, Pauli - Kasvatus ja sivistys, e-kirja

Kasvatus ja sivistys

Siljander, Pauli

16,85€

Artikkelit esittelevät mannermaista ja angloamerikkalaista tutkimusperinnettä: tarkastelun kohteina ovat mm. Herbart, Kant, Dewey, Mead, Kohlberg, Hegel ja Fichte. Kirjoittajat ovat suomalaisia kasvatustieteen asiantuntijoita. Teos soveltuu oppikirjaksi korkeakouluissa

Koivisto, Vesa - Suomen sanojen rakenne, e-kirja

Suomen sanojen rakenne

Koivisto, Vesa

7,70€

Sananmuodostuksen tarkastelussa otetaan huomioon niin johdokset kuin yhdyssanatkin, ja käsittelyssä sovelletaan muun muassa muotin ja sanahahmon käsitteitä aiempaa perusteellisemmin.

Hosiaisluoma, Yrjö - Laulujen lumossa, e-kirja

Laulujen lumossa

Hosiaisluoma, Yrjö

0,00€

Kirjoitusten aiheet risteilevät Coca-Cola -mainosten tarkastelusta Lauri Viidan Moreenin dramatisoinnin vaiheisiin, Art Spiegelmanin Maus-sarjakuvan analyysistä kysymykseen naisen huumorista. Yhteen artikkeliin punoo aito innostus kirjalliseen kulttuuriin, laulujen