Sisäänkirjautuminen

Haku "taidefilosofia"

Hegel, G. W. F. - Taiteenfilosofia: Johdanto estetiikan luentoihin, e-kirja

Taiteenfilosofia: Johdanto estetiikan luentoihin

Hegel, G. W. F.

23,85€

Georg Wilhelm Friedrich Hegelin (1770-1831) estetiikan luennot julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen 1830-luvun lopulla. Näiden luentojen johdanto-osuudessa Hegel esittää, että taiteella on ollut uskonnon ja filosofian rinnalla keskeinen merkitys…

Reiners, Ilona - Estetiikan klassikot: Platonista Tolstoihin, e-kirja

Estetiikan klassikot: Platonista Tolstoihin

Reiners, Ilona

25,75€

Estetiikan klassikot I on ensimmäinen suomenkielinen estetiikan tekstikokoelma, joka kokoaa yksiin kansiin kauneutta, esteettistä arvoa ja taidetta koskevia kirjoituksia. Teos esittelee tärkeimmät estetiikan kiistanaiheet ja ristivalottaa filosofisen…

Varto, Juha - Kauneuden taito -estetiikkaa taidekasvattajille, e-kirja

Kauneuden taito -estetiikkaa taidekasvattajille

Varto, Juha

8,85€

Taidekasvattajalle estetiikka on taidon ymmärtämistä mahdollisimman laajasti. Taito ei voi tarkoittaa osaamista, mekaanista toistamista vailla tajua tekemisestään. Taitoon sisältyy aina oivallus toiminnan periaatteesta, moraalista ja vastuusta.…

Kaitaro, Timo - Runous, raivo, rakkaus: Johdatus surrealismiin, e-kirja

Runous, raivo, rakkaus: Johdatus surrealismiin

Kaitaro, Timo

21,00€

Runous, raivo, rakkaus luo kokonaiskuvan 1900-luvun merkittävimpiin kuuluvan avantgardeliikkeen estetiikasta. Teos esittelee surrealismin historiaa ja taustafilosofiaa sekä tutustuttaa surrealistien kehittämiin kirjallisen ja kuvallisen luomisen menetelmiin,…

Varto, Juha - Tästä jonnekin muualle -polkuja Heideggerista, e-kirja

Tästä jonnekin muualle -polkuja Heideggerista

Varto, Juha

0,00€

Kirjaan on koottu Varton muissa yhteyksissä julkaisemia artikkeleita, joiden lähtökohtana tai aiheena on ollut Martin Heideggerin filosofia. Artikkelit ovat tässä laajennetussa ja tarkastetussa muodossa. ”Kokoelma ei pyri kuitenkaan johdattamaan…

Hautamäki, Irmeli - Avantgarden alkuperä, e-kirja

Avantgarden alkuperä

Hautamäki, Irmeli

19,50€

Avantgarden alkuperä -Modernin estetiikka Baudelairesta Warholiin Monet nykytaiteen kysymykset liittyvät avantgardeen. Missä on taiteen kehityksen kärki, ketkä sitä johtavat? Tärkeydestään huolimatta avantgarden käsite on kuitenkin ollut selkiintymätön.…

(kirjoittaja), Alva Noë - Omituisia työkaluja. Taide ja ihmisluonto, e-kirja

Omituisia työkaluja. Taide ja ihmisluonto

(kirjoittaja), Alva Noë

22,20€

Taide on kauneutta. Taide on lohdutusta. Taide on kokemusta. Taide on sitä, mitä taideyhteisö taiteeksi sanoo.
Väärin kaikki. Kun taidetta tarkastellaan teoksina tai elämyksinä, lähdetään liikkeelle väärästä suunnasta. Filosofi ja kognitiotieteilijä…

Mehtonen, Päivi - Kielen ja kirjallisuuden hämärä, e-kirja

Kielen ja kirjallisuuden hämärä

Mehtonen, Päivi

0,00€

Hämärä ja monimerkityksinen olivat 1900-luvun kirjallisuuden ja ajattelun avainsanoja, eikä perinne osoita ehtymisen merkkejä uudella vuosituhannellakaan. Tässä teoksessa valotetaan ilmiötä, jota voisi kutsua hämäryyden historiaksi ja teoriaksi.…