Sisäänkirjautuminen

Haku "suunnittelupalvelut"

Keskinen, Toni - Mobiilimarkkinoinnin käsikirja, e-kirja

Mobiilimarkkinoinnin käsikirja

Keskinen, Toni

37,25€

Kirja palvelee myös mobiiliviestinnän suunnittelupalveluita tarjoavia yrityksiä ja viestinnän oppilaitoksia. Sisällön pääpaino on erilaisten viestinnällisten ratkaisujen tarjoamisessa. Oppaan kirjoittaja Toni Keskinen toimii kehitysjohtajana mobiilimarkkinoinnin