Sisäänkirjautuminen

Haku "suojelu"

Hyvärinen, Sauli - Lasten haastattelu lastensuojelussa, e-kirja

Lasten haastattelu lastensuojelussa

Hyvärinen, Sauli

31,50€

Tämä kirja kertoo, miten eri tavoin haastatteluja voidaan toteuttaa lastensuojelussa näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Lapsia haastatellaan lastensuojelussa, kun halutaan rakentaa luottamussuhdetta lapsen ja ammattilaisen

Hakala, Harri - Ympäristön tila ja suojelu Suomessa, e-kirja

Ympäristön tila ja suojelu Suomessa

Hakala, Harri

25,00€

Tehostaako tietoyhteiskunta ympäristönsuojelua? Onko ilmastonmuutos voitettavissa, ja pystytäänkö luonnon monimuotoisuuden hupeneminen pysäyttämään? Ympäristön tila ja suojelu Suomessa kokoaa yleistajuiseen muotoon uusimman tutkimustiedon

Enroos, Rosi - Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä, e-kirja

Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä

Enroos, Rosi

28,00€

Kirjan artikkelit käsittelevät lastensuojelun koko prosessia: avohuollon työskentelyä, kiireellistä sijoitusta sekä juridisia ja hallinnollisia kysymyksiä. Lisäksi kirja havainnollistaa sitä, mitä huostaanotto merkitsee sijoitetulle lapselle ja hänen huoltajilleen. Kirja

Pernu, Ilkka - Kaikki paha tapahtuu öisin, e-kirja

Kaikki paha tapahtuu öisin

Pernu, Ilkka

4,90€

Kahden nuoren öinen pakomatka Muhoksen perhekodista päättyi auringon noustua poliisin tiesulkuun. Pako päätti myös eläkkeen kynnyksellä olleen ohjaajan elämän. Vain vähän ennen kohtalokasta yötä työntekijät olivat kantaneet huolta turvallisuudestaan…

Leopold, Aldo - Sand Countyn almanakka ja luonnoksia sieltä täältä, e-kirja

Sand Countyn almanakka ja luonnoksia sieltä täältä

Leopold, Aldo

28,00€

Luonnosta on moneksi; joskus se ottaa luonnolle, joskus käy luontoon. Aldo Leopold (1887–1948) kulkee kirjassaan kalassa ja metsällä, istuttaa mäntyjä ja vaanii lehtokurppakoiraan tanssia, tuumii kynsimön kauneusarvoja ja manaa tieverkoston luonnolle…

Lehtinen, Ari - Oikeudenmukaisuus ja ympäristö, e-kirja

Oikeudenmukaisuus ja ympäristö

Lehtinen, Ari

24,00€

Kysymys oikeudenmukaisuudesta on nousemassa ympäristönkäytön ja ympäristöpolitiikan keskeiseksi arvosteluperusteeksi. Oikeudenmukaisuus ja ympäristö esittelee tätä eettistä käännettä tarkentavia näkökulmia ja käsitteitä sekä soveltaa…

Aaltola, Elisa - Eläinten moraalinen arvo, e-kirja

Eläinten moraalinen arvo

Aaltola, Elisa

25,00€

Siinä käydään läpi eläinkuvan ja eläinsuojelun historiaa, eläinten mentaalisia kykyjä, sekä eläinten moraaliseen arvoon ja eläinten käyttöön liittyviä näkemyksiä. Tavoitteena on tarjota kattava katsaus eläinten arvoa ja eläinsuhdetta koskeviin kantoihin.