Sisäänkirjautuminen

Haku "sosiaalityö"

Mäntysaari, Mikko - Sosiaalityö ja teoria, e-kirja

Sosiaalityö ja teoria

Mäntysaari, Mikko

27,95€

Mikä on sosiaalityön tutkimuksen teoreettinen pohja? Miten tieteenalan teoreettisia juuria, nykytilannetta ja uusia suuntauksia tulisi ymmärtää? Entä mistä teoreettisista lähtökohdista koko sosiaalisen käsitettä tulisi tarkastella? Teoriakeskustelua on suomalaisessa sosiaalityössä

Juvonen, Tarja - Sosiaalityön muuttuva asiantuntijuus, e-kirja

Sosiaalityön muuttuva asiantuntijuus

Juvonen, Tarja

94,75€

Sosiaalityön toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen, julkisen talouden tehostamisvaatimukset sekä teknologinen kehitys haastavat sosiaalityön ammatillista itseymmärrystä, asiantuntijuutta ja tiedontuotantoa.

Metteri, Anna - Terveys ja sosiaalityö, e-kirja

Terveys ja sosiaalityö

Metteri, Anna

31,95€

Kirja tarjoaa sosiaalisen näkökulmia ja toimintatapoja arjen ongelmien lääketieteellisen käsitteellistämisen ja ajattelun sekä yksilövastuun korostamisen rinnalle.

Karvinen-Niinikoski, Synnöve - Työnohjaus sosiaalityössä, e-kirja

Työnohjaus sosiaalityössä

Karvinen-Niinikoski, Synnöve

39,75€

Erityisesti tekijät tarkastelevat työnohjauksen roolia sosiaalityössä. Sosiaalityö soveltuu hyvin työnohjauksen esimerkiksi, sillä ala muuttuu jatkuvasti. Työn haasteet, työmenetelmät ja asiantuntijuus ovat kehittyneet lähihistoriassa huomattavasti.

Juhila, Kirsi - Aika, paikka ja sosiaalityö, e-kirja

Aika, paikka ja sosiaalityö

Juhila, Kirsi

28,40€

Aika, paikka ja sosiaalityö -kirjassa jäsennetään ja tehdään näkyväksi sosiaalityön erilaisia aikoja ja paikkoja. Näin päästään samalla sosiaalityön olennaisten sisältöjen

Laitinen, Merja - Asiakkuus sosiaalityössä, e-kirja

Asiakkuus sosiaalityössä

Laitinen, Merja

25,75€

Sosiaalityössä ja sosiaalipalveluissa tärkein tavoite on, että asiakkaan kaikinpuolinen etu toteutuu. Mutta tapahtuuko näin käytännössä? Asiakkaan kohtaamiseen ja palveluiden toteutumiseen liittyy monia ideologisia kysymyksiä ja käytännön toimintaan liittyviä seikkoja, jotka

(toim.), Asta Niskala - Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä, e-kirja

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä

(toim.), Asta Niskala

28,00€

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä on ajankohtainen perusteos asiakkaan osallisuudesta sosiaalityössä. Sosiaalityötä toteutetaan yhä asiakaslähtöisemmin. Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksia tehdä suunnitelmia paremmasta tulevaisuudesta,

Pohjola, Anneli - Rakenteellinen sosiaalityö, e-kirja

Rakenteellinen sosiaalityö

Pohjola, Anneli

94,75€

Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja on perusteos rakenteellisesta sosiaalityöstä. Yhteiskunnallisista muutoksista ja palvelujärjestelmän uudistustyöstä johtuen aihe on polttavan ajankohtainen suomalaisen sosiaalityön

Jäppinen, Maija - Kansainvälinen sosiaalityö, e-kirja

Kansainvälinen sosiaalityö

Jäppinen, Maija

94,75€

Sosiaalityö on ollut alusta asti ylirajaisten vaikutteiden, liikkumisen ja yhteistyön muovaamaa. Ylirajaisuuden polut eivät kuitenkaan ole aina olleet suoraviivaisia. Samalla kun sosiaalityö mielletään vahvasti paikalliseksi ja kansallisiin