Sisäänkirjautuminen

Haku "sosiaalipsykologia"

Hankonen, Nelli - Johdatus sosiaalipsykologiaan, 10., uudistettu painos, e-kirja

Johdatus sosiaalipsykologiaan, 10., uudistettu painos

Hankonen, Nelli

Alk. 9,90€

Johdatus sosiaalipsykologiaan kuvaa sosiaalipsykologista tutkimusta ja teorioita esittelemällä niin klassisia kokeita esimerkiksi auktoriteettien tottelemisesta kuin uusimpia, ihmiskuvaamme mullistaneita tutkimuksia vaikkapa vauvojen moraalisista intuitioista.

Hänninen, Vilma - Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä, e-kirja

Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä

Hänninen, Vilma

25,00€

Mikä erottaa ihmisen muista eläimistä? Miten minuus kehittyy? Miten ajattelutapamme, tunteemme ja toimintamme muovautuvat vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa? Onko ryhmä enemmän kuin yksilöiden summa? Millaisia huomaamattomia sääntöjä ihmisten välinen vuorovaikutus noudattaa? Sosiaalipsykologian

Tontti, Jukka - Monimielinen masennus, e-kirja

Monimielinen masennus

Tontti, Jukka

22,00€

Sosiaalipsykologi Jukka Tontti tarkastelee masennusta yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Hän pohtii, mitä masentuneen pitäisi tehdä ja hakee tähän kysymykseen vastausta laajasta haastatteluaineistosta. Kirjassa käsitellään myös menestyksen paineita

Pohjanheimo, Esa - Johda Ihmistä - Sosiaalipsykologiaa johtajille, e-kirja

Johda Ihmistä - Sosiaalipsykologiaa johtajille

Pohjanheimo, Esa

20,10€

Sosiaalipsykologia liikkuu johtajuuden ytimessä. Ryhmien dynamiikka, muutosjohtaminen, tehokas vaikuttaminen ja muut johtajuuden teemaat sisältyvät sosiaalipsykologiseen tutkimukseen. Tässä kirjassa kerrotaan johtajuutta koskettavista sosiaalipsykologisista teorioista ja tutkimustuloksista.

Hänninen, Vilma - Sisäinen tarina, elämä ja muutos, e-kirja

Sisäinen tarina, elämä ja muutos

Hänninen, Vilma

0,00€

Tutkimuksen aiheena on kysymys siitä, miten ihmiset luovat merkitystä elämälleen ja erityisesti sen muutoksille. Lähtökohtana on 1990-luvulla sosiaalitieteessä kasvavaa suosiota saanut ajatus, että ihminen muodostaa mielessään ikään kuin…

Hilliaho, Lauri - Ilmiön kaava, e-kirja

Ilmiön kaava

Hilliaho, Lauri

33,00€

Ilmiöt tuntuvat hallitsevan kaikkea. Niiden ympärillä vellova kiinnostus on saanut meidät myös kiinnostumaan ilmiöistä ilmiönä. Mutta mitä ilmiöt oikeastaan ovat? Onko niiden syntyminen aina puhdasta sattumaa, vai onko ilmiöitä mahdollista…

Pohjanheimo, Esa - Työyhteisön vuosi, e-kirja

Työyhteisön vuosi

Pohjanheimo, Esa

33,00€

Työyhteisön vuosi antaa asiantuntijaorganisaatioiden esimiehille ja asiantuntijoille apuvälineitä työyhteisön ja itsensä johtamiseen. Tärkeässä roolissa kirjassa on opas, joka vie lukijaa yhden työvuoden ajan kuvitteellisen organisaation eri…

Ahokas, Marja - Arvot, moraali ja yhteiskunta, e-kirja

Arvot, moraali ja yhteiskunta

Ahokas, Marja

28,00€

Sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen Arvot, moraali ja yhteiskunta on sosiaalipsykologinen puheenvuoro suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä. Siinä esitellään arvojen ja moraalin tutkimuksen uusimpia suuntauksia…