Sisäänkirjautuminen

Haku "sosiaalinen vuorovaikutus"

Poikela, Esa  - Oppiminen ja sosiaalinen pääoma, e-kirja

Oppiminen ja sosiaalinen pääoma

Poikela, Esa

0,00€

Oppiminen ja sosiaalinen pääoma on ensimmäinen suomalainen kirja, jossa tarkastellaan sosiaalisen pääoman muodostumista oppimisen ja kasvatustieteellisen tiedon näkökulmasta. Luottamus, autenttisuus ja luovuus ovat arvoja ja avainsanoja kirjan

Oulasvirta, Antti - Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus, e-kirja

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus

Oulasvirta, Antti

26,75€

Mitä ihmiset ovat valmiita hyväksymään? Miten kehittää tietotekniikasta ihmisille paremmin käytettävää? Miten pitkälle tietotekniikan kehitys voi mennä? Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimuksessa selvitetään vuorovaikutteisten tietokonejärjestelmien

Hurmerinta, Johanna - On aika muuttua, e-kirja

On aika muuttua

Hurmerinta, Johanna

9,75€

Mistä on hyvät sosiaaliset johtajat tehty? Miten suunnittelet menestyvän sosiaalisen organisaation ja työyhteisön? Mitä ovat brändilähettiläät ja sosiaaliset työntekijät? Miksi sosiaalinen

Hyvärinen, Matti - Tutkimushaastattelun käsikirja, e-kirja

Tutkimushaastattelun käsikirja

Hyvärinen, Matti

28,40€

Teos johdattelee myös pohtimaan vuorovaikutusta haastattelutilanteessa, joka on ainutkertainen ja siksi avoin yllätyksille. Haastattelu ei ole pelkkää kysymysten esittämistä vaan taitolaji, jota voi ja kannattaa harjoitella. Ilman haastatteluja monet elämän

Junttila, Niina - Kaiken keskellä yksin: Aikuisten yksinäisyydestä, e-kirja

Kaiken keskellä yksin: Aikuisten yksinäisyydestä

Junttila, Niina

15,70€

Keskiössä ovat sosiaalisten välimatkojen lisäämä yksinäisyys ja kokemus ulkopuolisuudesta, myötätunto ja halu auttaa, mutta samalla myös satutetuksi tulemisen pelko ja taistelu oman olemassaolon oikeuttamiseksi.Kun kukaan ei kuuntele, on joko vaiettava tai