Sisäänkirjautuminen

Haku "sosiaalihuolto"

Haverinen, Riitta - Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus, e-kirja

Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus

Haverinen, Riitta

28,00€

Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus pureutuu laaja-alaisesti suomalaisen sosiaalihuollon kehityskulkuihin, nykytilaan ja muutostarpeisiin. 2010-luvun Suomessa säästövaateet ja kuntien taloustilanne pakottavat uudistamaan sosiaali- ja terveyshuollon

(toim.), Asta Niskala - Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä, e-kirja

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä

(toim.), Asta Niskala

28,00€

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä on ajankohtainen perusteos asiakkaan osallisuudesta sosiaalityössä. Sosiaalityötä toteutetaan yhä asiakaslähtöisemmin. Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksia tehdä suunnitelmia paremmasta tulevaisuudesta, häntä…

UNKNOWN - The Ethics of Caring for Older People, e-kirja

The Ethics of Caring for Older People

UNKNOWN

26,40€

This book is the British Medical Association’s statement on the ethics related to care of the elderly, written and reviewed by a panel of renowned medical ethicists. As such it is an authoritative and considered reference, written in an accessible,…

Toikko, Timo - Sosiaalityön ideat: johdatus sosiaalityön historiaan, e-kirja

Sosiaalityön ideat: johdatus sosiaalityön historiaan

Toikko, Timo

20,40€

Timo Toikko luo kokonaiskuvaa suomalaisen sosiaalityön historiasta ja perinteistä. Sosiaalityön universaalit ja ajattomat piirteet ovat hänen erityinen kiinnostuksen kohteensa. Toikko kuvaa olosuhteita, joiden vallitessa sosiaalityö on syntynyt mutta…

Kananoja, Aulikki - Sosiaalityön käsikirja, e-kirja

Sosiaalityön käsikirja

Kananoja, Aulikki

84,60€

Uusia ja ajankohtaisia teemoja ovat myös sosiaalityön vaikuttavuus ja viestintä sekä sosiaalihuollon tiedonhallinta. Uudessa laitoksessa on otettu huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön lukuisat uudistukset, kuten uusi sosiaalihuoltolaki sekä

Nylander, Olli - Tietojohtaminen ja tapaus SOTE, e-kirja

Tietojohtaminen ja tapaus SOTE

Nylander, Olli

9,00€

Tietojohtamisen tapausesimerkkinä käytetään SOTEA eli sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa mukaan lukien meneillään oleva SOTE- uudistus. Kirjaa voidaan pitää pienimuotoisena tutkielmana tietojohtamisen pirulliseen maailmaan. Teos soveltuu käsikirjaksi alan

Eloranta, Marja-Liisa - Velkataakka, e-kirja

Velkataakka

Eloranta, Marja-Liisa

14,65€

Millaista apua Maarialle ovat tarjonneet oma perhe, koululaitos, entä oma lääkäri tai hyvinvointi-Suomen sosiaalihuolto? Kenelle lopulta kuuluvat perheen vastuu ja velvollisuus? Miksi Maaria on velkaa ja mitä? Tässä on selviytymistarina huipussaan! Se herättää