Sisäänkirjautuminen

Haku "sosiaalietiikka"

Ranta-Tyrkkö, Satu  - Turvallista hyvinvointia, e-kirja

Turvallista hyvinvointia

Ranta-Tyrkkö, Satu

0,00€

Kirja pohtii, miten turvallista hyvinvointia rakennetaan yhteiskunnan eri tasoilla. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta kriittisiä arvo- ja politiikkavalintoja tehdään eri ammattialoilla ja instituutioissa. Jatkuvasti muuttuva hyvinvoinnin kenttä…

Kotiranta, Tuija - Sosiaalialan normatiivinen perusta, e-kirja

Sosiaalialan normatiivinen perusta

Kotiranta, Tuija

24,00€

Lait ja asetukset sekä erilaiset kansainväliset sopimukset ovat sosiaalialan normien välittömin lähde Suomessa. Teoksessa käsitellään näiden kirjoitettujen normistojen perusteluissa käytettyjä tutkimustuloksia ja teorioita. Tavoitteena on edistää…