Sisäänkirjautuminen

Haku "sairaanhoito"

Heikkinen, Helena - Potilasohjeet ymmärrettäviksi, e-kirja

Potilasohjeet ymmärrettäviksi

Heikkinen, Helena

25,00€

Kätevä opas potilasohjeiden tekijöille! Kirjassa esitellään helppotajuisesti viestinnän keskeisiä periaatteita ja johdatetaan selkeän taiton perusteisiin. Oppaassa on mukana myös malliohjeita, joiden avulla voi helposti koota olennaisimman tiedon…

Holmberg, Jan - Hoitajana mielenterveys- ja päihdetyössä, e-kirja

Hoitajana mielenterveys- ja päihdetyössä

Holmberg, Jan

Alk. 9,90€

Sosiaali- ja terveydenhuollossa kohdataan kaikissa toimintaympäristöissä ihmisiä, joilla on mielenterveys- ja päihdehäiriöitä. Teoksessa kerrotaan, millaista on käytännön työskentely mielenterveys- ja päihdehäiriöiden parissa. Arkinen työ…

Hartikainen, Sirpa - Geriatria, arvioinnista kuntoutukseen, e-kirja

Geriatria, arvioinnista kuntoutukseen

Hartikainen, Sirpa

50,00€

Kirjassa on kuvattu geriatrisen hoitotyön sisältö. Teos soveltuu ikääntyneitä hoitaville ammattilaisille sekä geriatriseen hoitotyöhön erikoistuville. Iäkkäiden hoitamiseen liittyy erityisiä terveydellisiä haasteita muistiongelmista…

Silfverberg, Anu - Rajaseutu, e-kirja

Rajaseutu

Silfverberg, Anu

4,90€

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä Lapissa toteutetaan ”Keroputaan mallia”, jossa hoitoon pääsee heti, apu viedään kotiin ja potilaan lähipiiri otetaan mukaan hoitoon. Hoitokokouksissa hierarkiat on poistettu ja kaikkia kuunnellaan – myös harhaääniä.

Heino, Juha - Johdatko terveydenhuolto-organisaatiota laadukkaasti - EFQM 2013, e-kirja

Johdatko terveydenhuolto-organisaatiota laadukkaasti - EFQM 2013

Heino, Juha

33,20€

Kirjan viimeistelyyn ovat myös vaikuttaneet Linnéa Linko, biokemian dosentti, Leena Savunen, ylihoitaja, VTM, SHJ, Turun terveystoimi, Heli Salovaara, osastonhoitaja, Turun Yliopistollinen keskussairaala, Eija Enberg, ympäristö- ja laatupäällikkö, Kymenlaakson sairaanhoitopiiri,

Lintunen, Tiina - Punaisten naisten tiet, e-kirja

Punaisten naisten tiet

Lintunen, Tiina

11,55€

Keitä olivat sisällissotamme tuntemattomat naiset? Talvella 1918 vallankumoukseen ryhtyneiden punakaartien toimintaan osallistui aseettomina paljon naisia, etenkin sairaanhoidossa ja huollossa. Tässä kirjassa annetaan ääni näille tavallisille työläisnaisille ja heidän kohtaloilleen.