Sisäänkirjautuminen

Haku "säätely"

Sajaniemi, Nina - Stressin säätely, e-kirja

Stressin säätely

Sajaniemi, Nina

27,70€

Säätelemätön stressi aiheuttaa merkittävää haittaa sekä yksilölle itselleen että ympäröivälle yhteiskunnalle. Kirjan avulla stressijärjestelmää voi oppia ymmärtämään ja hallitsemaan tavalla, joka vahvistaa hyvää elämää ja tasapainoista…

Ilkka, Ruostetsaari - Energiavalta, e-kirja

Energiavalta

Ilkka, Ruostetsaari

0,00€

Energiahuollon valtiollisen säätelyn 1980-luvun puolivälissä alkanut purkaminen huipentui sähkömarkkinalain säätämiseen vuonna 1995, jolloin sähkömarkkinat avattiin kilpailulle. Energiapolitiikan markkina-painotteisen ohjauksen kausi jäi kuitenkin lyhyeksi ja säätely

Kanninen, Katri - Tunne minut! - Turva ja tunteet lapsen silmin, e-kirja

Tunne minut! - Turva ja tunteet lapsen silmin

Kanninen, Katri

26,60€

Aamutilanteet olivat hankalia. Hoitajalla oli paljon tekemistä, ja Pekka itki joka aamu ja kieltäytyi tulemasta eteisestä sisään. Aamupiirissä Pekka potki ensin ilmaa ja sitten vieressä istuvaa.
Mitä aamutilanteet lapsen silmin katsottuna meille aikuisille viestittävät? Miten hoitaja ja vanhemmat voisivat vastata

Törrönen, Jukka - Valvontaa ja vastuuta, e-kirja

Valvontaa ja vastuuta

Törrönen, Jukka

20,40€

Kirjoituksissa pohditaan kriittisesti kolmea ajankohtaista ongelmaa: Miksi moraalisäätely kanavoidaan toistuvasti nuoriin? Voidaanko valvontaa lisäämällä parantaa kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia? Voiko nyky-yhteiskunnan integraatio-ongelmia ratkoa

Norrena, Juho - Oman oppimisen kapteeni, e-kirja

Oman oppimisen kapteeni

Norrena, Juho

27,95€

Jotkut omaksuvat ohjeet ja sovitut säännöt kerrasta. He keksivät vaihtoehtoisia tapoja päästä tavoitteisiin ja osaavat hyödyntää omia ja muiden vahvuuksia. Toiset vaativat enemmän ohjausta. He tuntuvat odottavan muiden aloitteita ja unohtavan…