Sisäänkirjautuminen

Haku "säädökset"

Airisto, Kari-Matti - Uusi lakikirja 2004, e-kirja

Uusi lakikirja 2004

Airisto, Kari-Matti

115,30€

Uusi lakikirja 2004 on otos Suomen lainsäädännöstä ja se sisältää keskeiset säädökset kaikilta oikeudenaloilta. Säädökset on järjestetty oikeusaloittain ja teoksen käyttöä helpottaa asiahakemisto. Teos soveltuu työvälineeksi kaikille

Rusanen, Jorma  - Työoikeus II 2003, e-kirja

Työoikeus II 2003

Rusanen, Jorma

38,15€

Teoksen ensimmäinen osa, Työoikeus I 2003 sisältää kattavasti työoikeudelliset ja työmarkkinoita säätelevät säädökset sekä keskeiset työmarkkinasopimukset.

Rusanen, Jorma  - Työoikeus I 2003, e-kirja

Työoikeus I 2003

Rusanen, Jorma

56,75€

Teoksen ensimmäinen osa sisältää kattavasti työoikeudelliset ja työmarkkinoita säätelevät säädökset sekä keskeiset työmarkkinasopimukset. Teoksessa on runsaasti viitteitä korkeimman oikeuden, työtuomioistuimen ja työneuvoston oikeuskäytäntöön. Teoksessa on myös

 - Rikosreportaasi Pohjoismaista 2007: Suomen ensimmäinen ihmiskauppa, e-kirja

Rikosreportaasi Pohjoismaista 2007: Suomen ensimmäinen ihmiskauppa

3,05€

Ihmiskauppaa koskevat säädökset tulivat Suomen lakiin elokuussa 2004, kun samalla muutettiin paritusta koskevia lakeja ja annettiin poliisille lisää pakkokeinovaltuuksia, muun muassa telekuuntelu törkeän parituksen yhteydessä. Syksyyn 2005 mennessä ei kuitenkaan Suomessa ollut yhtään

Suomen ensimmäinen ihmiskauppa

Suomen ensimmäinen ihmiskauppa

Mäkinen, Jarmo

1,40€

Ihmiskauppaa koskevat säädökset tulivat Suomen lakiin elokuussa 2004, kun samalla muutettiin paritusta koskevia lakeja ja annettiin poliisille lisää pakkokeinovaltuuksia, muun muassa telekuuntelu törkeän parituksen yhteydessä. Syksyyn 2005 mennessä ei kuitenkaan Suomessa ollut yhtään

Luukkonen, Irene - Vakuutuslainsäädäntö, e-kirja

Vakuutuslainsäädäntö

Luukkonen, Irene

60,50€

Kirjassa käsitellään seuraavia kokonaisuuksia: -          vakuutusyrityslainsäädäntö (vakuutusyhtiölaki, työeläkevakuutusyhtiölaki sekä laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä) -          laki vakuutusten tarjonnasta -          vakuutussopimuslaki -         

Häyrynen, Janne - Pörssiväärinkäytökset, e-kirja

Pörssiväärinkäytökset

Häyrynen, Janne

86,95€

Teoksessa on otettu huomioon viime vuosina annetut uudet säädökset sekä lukuisat ylempien oikeusasteiden ratkaisut pörssirikosasioissa.

KTT, OTK Janne Häyrynen työskentelee markkinavalvojana Finanssivalvonnassa vastuualueenaan markkinoiden väärinkäyttöön

Jumppanen, Janne - Liikennevakuutus, e-kirja

Liikennevakuutus

Jumppanen, Janne

78,00€

Lisäksi selostetaan liikennevahinkojen selvittely ja vakuuttamisvelvollisuus sekä vakuutusmaksuihin ja -ehtoihin, oikeusturvaan sekä kansainvälisiin asioihin liittyvät säädökset. Kirja sisältää havainnollisia esimerkkejä lainsäädännön soveltamisesta

Jumppanen, Janne - Liikennevakuutus, e-kirja

Liikennevakuutus

Jumppanen, Janne

54,75€

Lisäksi selostetaan liikennevahinkojen selvittely ja vakuuttamisvelvollisuus sekä vakuutusmaksuihin ja -ehtoihin, oikeusturvaan sekä kansainvälisiin asioihin liittyvät säädökset. Kirja sisältää havainnollisia esimerkkejä lainsäädännön soveltamisesta