Sisäänkirjautuminen

Haku "ruokinta"

Helin, Jukka  - Sian ruokinta ja hoito, e-kirja

Sian ruokinta ja hoito

Helin, Jukka

13,30€

Johtamisen ja taloudellisen ruokinnan merkitys korostuu sikatilan tuloksen muodostumisessa. Rehut ovat tuotantokustannusten suurin menoerä. Ruokinnan suunnittelulla, tuotannon seurannalla ja tavoitteellisella toiminnalla on mahdollisuus

Harmoinen, Taina - Lypsylehmän ruokinta, e-kirja

Lypsylehmän ruokinta

Harmoinen, Taina

22,20€

Karjan olosuhteilla, eläinaineksella, ruokinnalla ja johtamisella voi vaikuttaa maidontuotannon tulokseen. Kun lypsylehmän ruokinta onnistuu, on lehmällä edellytykset tuottaa ja voida hyvin. Lypsylehmän ruokinta

Kempe, Riitta - Koiran ruokinta ja hoito, e-kirja

Koiran ruokinta ja hoito

Kempe, Riitta

22,20€

Koiran ruokinta ja hoito -kirja antaa käytännönläheistä tietoa eri käyttötarkoituksessa ja elämänvaiheessa olevien koirien ravinnontarpeesta ja ruokinnasta:
• aikuiset koirat
• käyttö- ja kilpakoirat
• kantavat ja imettävät nartut
• pennut

Saastamoinen, Markku - Hevosen ruokinta ja hoito, e-kirja

Hevosen ruokinta ja hoito

Saastamoinen, Markku

30,05€

Uusi Hevosten ruokinta ja hoito -kirja on monipuolinen ja kattava teos hevosten hyvinvoinnista, ravitsemuksesta, terveydenhuollosta ja hevosyrittäjyydestä. Teos pohjautuu uusimpaan tutkittuun tietoon, ja se on tarkoitettu käsikirjaksi hevosalan ammattilaisille, hevosten omistajille ja

Enroth, Ari - Lampaankasvattajan käsikirja, e-kirja

Lampaankasvattajan käsikirja

Enroth, Ari

17,75€

Kirjasta löytyvät lisäksi perustiedot lampaiden jalostuksesta, ruokinnasta, lampoloista ja ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta. Lampaankasvatusta koskevia viranomaisvaatimuksia, kuten eläinten merkintä ja rekisteröinti, on myös koottu oppaaseen. Lampaankasvattajan

Hulsen, Jan - Lehmähavaintoja - Lehmälähtöisen karjanhoidon opas, e-kirja

Lehmähavaintoja - Lehmälähtöisen karjanhoidon opas

Hulsen, Jan

28,40€

Lehmiä tarkkailtaessa on tärkeää olla menemättä suoraan johtopäätöksiin, vaan aina ensin kannattaa kysyä itseltään kolme kysymystä: Mitä minä näen? Mistä se johtuu? Mitä se merkitsee? Esimerkiksi patti lehmän säässä voi kertoa jotakin ruokintapöydästä

Peltonen, Sari - Nurmirehujen tuotanto ja käyttö, e-kirja

Nurmirehujen tuotanto ja käyttö

Peltonen, Sari

22,20€

Nurmirehujen tuotanto ja käyttö -kirja kertoo nurmirehujen ominaisuuksista ja laatuvaatimuksista eri eläinryhmien, erityisesti lypsylehmien ruokinnassa. Julkaisussa kuvataan nurmen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, ja siinä on uutta tietoa nurmikasvien versotyyppien merkityksestä