Sisäänkirjautuminen

Haku "riskit"

Kuusela, Hannu - Riskit ja riskienhallinta, e-kirja

Riskit ja riskienhallinta

Kuusela, Hannu

0,00€

Taloudelliseen menestykseen vaaditaan rohkeutta ja osaamista, mutta myös riskien hallinnan taitoa. Yritysten tulee varautua toimintaympäristön ja teknologiseen muutokseen sekä hallita henkilöriskit ja onnettomuuksilta suojautuminen. Koko riskikenttä muuttuu kansainvälisen yhteistyön

Juvonen, Marko - Yrityksen riskienhallinta, e-kirja

Yrityksen riskienhallinta

Juvonen, Marko

57,00€

Kirja antaa lukijalle hyvät perustiedot riskienhallinnasta ja perehdyttää lukijan käytännönläheisesti yritystoiminnan riskeihin ja niiden hallintakeinoihin. Kiinnostus kokonaisvaltaiseen riskienhallinnan kehittämiseen on lisääntynyt yrityksissä ja riskienhallinta

Andreasson, Ari - Tietosuojakäsikirja johdolle, e-kirja

Tietosuojakäsikirja johdolle

Andreasson, Ari

43,10€

Riskit lisääntyvät, mutta rekisterinpitäjä ei voi ulkoistaa vastuutaan. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjä on tilintekovelvollinen tietosuojavelvoitteidensa hoitamisesta 20 miljoonan euron hallinnollisen sakon uhalla. Tietosuojavastaavien

Levene, Tony - Investing For Dummies<sup>&#174;</sup>, UK Edition, e-kirja

Investing For Dummies®, UK Edition

Levene, Tony

19,40€

Build an investment portfolio and watch your returns multiply
Investing can be one of the quickest ways to make money, but if you think investing is only for the super-rich, think again. Whether you want to invest in shares, property, bonds or other…