Sisäänkirjautuminen

Haku "riskienhallinta"

Kuusela, Hannu - Riskit ja riskienhallinta, e-kirja

Riskit ja riskienhallinta

Kuusela, Hannu

0,00€

Riskit ja riskienhallinta –kirjassa painotetaan yksilöllisen ja yhteiskunnallisen riskinäkemyksen lisäksi riskienhallinnanjohtamisen haasteita. Kirja soveltuu riskienhallintatiedon lähteeksi opiskelijoille ja tutkijoille

Juvonen, Marko - Yrityksen riskienhallinta, e-kirja

Yrityksen riskienhallinta

Juvonen, Marko

50,55€

Yrityksen riskienhallinta on tarkoitettu aiheen perusoppikirjaksi. Kirja antaa lukijalle hyvät perustiedot riskienhallinnasta ja perehdyttää lukijan käytännönläheisesti yritystoiminnan riskeihin ja niiden hallintakeinoihin. Kiinnostus kokonaisvaltaiseen

Ilmonen, Ilkka - Johda riskejä - käytännön opas yrityksen riskienhallintaan, e-kirja

Johda riskejä - käytännön opas yrityksen riskienhallintaan

Ilmonen, Ilkka

52,35€

Kirja antaa kattavan ja selkeän kuvan riskienhallintaan liittyvästä toimintakentästä niin yrityksen sisällä kuin erilaisten ulkopuolisten vaatimusten kannalta. Kirjaa voi lukea myös itsenäisinä kappaleina, jolloin siitä saa käytännön vinkkejä ja neuvoja riskienhallintatyöhön. Kirjan

Pommelin, Petri - Matkan varrelta: Tarinoita kehittäjän silmin, e-kirja

Matkan varrelta: Tarinoita kehittäjän silmin

Pommelin, Petri

0,00€

Tämä on matkakirja, joka kertoo onnistumisista, erilaisista sattumuksista ja toisaalta kroonisesta arjen muutostarpeesta hyväntahtoisella leikillisyydellä kehittäjän silmin katsottuna. Jokainen tarina on kirjoitettu tosissaan, mutta ei vakavissaan.…

Järvinen, Sami - Pääomaturvattu sijoittaminen, e-kirja

Pääomaturvattu sijoittaminen

Järvinen, Sami

61,20€

Suositun pääomaturvattua sijoittamista käsittelevän teoksen kolmas, uudistettu painos Pääomaturvatun sijoittamisen markkinoille on runsaasti räätälöityjä sijoitustuotteita. Mitä ne ovat? Kuinka näillä markkinoilla kannattaa toimia, ja mitä…

Heinijoki, Veli-Matti - Potilasturvallisuustaito, e-kirja

Potilasturvallisuustaito

Heinijoki, Veli-Matti

30,00€

Toimintaa on johdettava ennakoiden ajantasaiseen tilannekuvaan ja riskienhallintaan perustuen. Vaatimukset toiminnalle ja systeeminen kehittäminen eivät ole saaneet aikaan riittävää muutosta. Tarvitaan mullistava muutos, joka sisältää vaatimukset myös käyttäytymiselle.

Hyttinen, Mika - Luovu ajoittamisesta - tuplaa tuottosi, e-kirja

Luovu ajoittamisesta - tuplaa tuottosi

Hyttinen, Mika

39,90€

Vuoden 2008 finanssikriisiä seuranneen kuuden vuoden aikana osakemarkkinat ovat tarjonneet noin 200 prosentin tuoton. Suurin osa sijoittajista ei tarttunut kriisin keskellä historialliseen ostotilaisuuteen, koska asiantuntijoiden mielestä aika osakeostoille…

Pommelin, Petri - Matkan varrelta: Tarinoita kehittäjän silmin, e-kirja

Matkan varrelta: Tarinoita kehittäjän silmin

Pommelin, Petri

14,00€

Olen sompaillut terveydenhuollon toimintakulttuurissa kymmenen vuoden ajan. Tämä matkakirja kertoo onnistumisista, erilaisista sattumuksista ja toisaalta kroonisesta arjen muutostarpeesta hyväntahtoisella leikillisyydellä kehittäjän silmin katsottuna.…

Hiltunen, Arto - Johtamisesta, e-kirja

Johtamisesta

Hiltunen, Arto

39,90€

valtionyhtiöt, hallitustyö, toimintaympäristön muutokset, strategia, asiakas, johdon valitseminen, riskienhallinta, säätiöt, esiintyminen, palkitseminen ja demokratia. Kirjaan on kerätty runsaasti tapausesimerkkejä, jotka avaavat lukijalle ikkunan yritysjohdon