Sisäänkirjautuminen

Haku "puunjalostus"

Rantala, Satu - Tapion taskukirja, e-kirja

Tapion taskukirja

Rantala, Satu

61,55€

Kirjan pääluvut metsävaroista, metsäpolitiikasta, metsänhoidosta, metsän monikäytöstä, metsätalouden suunnittelusta, raakapuumarkkinoista, puunhankinnasta ja puunjalostuksesta kokoavat ajankohtaisen ydintiedon. Metsänhoidon pääluku on monipuolinen tietopaketti