Sisäänkirjautuminen

Haku "politiikan tutkimus"

Lindroos, Kia - Politiikan nykyteoreetikkoja, e-kirja

Politiikan nykyteoreetikkoja

Lindroos, Kia

24,85€

Politiikka on globaalia vallan käyttöä, valtioiden keskinäisiä sekä kansallisten puolueiden ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden valtapelejä mutta myös yksittäisten ihmisten valintoja ja toimintaa. Politiikan teoria eli käsitys siitä,

Kaisto, Jani - Hallintavalta: Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä, e-kirja

Hallintavalta: Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä

Kaisto, Jani

25,75€

Hallintavalta johdattaa lukijansa hallinnan kysymyksenasetteluihin: Miten sosiaalinen, poliittinen ja taloudellinen kietoutuvat yhteiskunnalliseksi hallinnaksi? Millaisin käsittein hallintaa tulee tutkia? Millaista asiantuntijatietoa hallinta edellyttää ja tuottaa? Millaisten kansainvälisten kytkentöjen

Pulkkinen, Tuija - Postmoderni politiikan filosofia, e-kirja

Postmoderni politiikan filosofia

Pulkkinen, Tuija

22,20€

Kaksi modernia poliittista ajattelua hallitsevaa mallia, liberaali ja hegeliläis-marxilainen, ohjaavat mahdollisuuksiamme ajatella politiikkaa. Postmoderni poliittinen filosofia merkitsee ennen kaikkea näiden mallien tunnistamista ja sen myötä myös sellaisten

Herkman, Juha - Populismin aika, e-kirja

Populismin aika

Herkman, Juha

21,00€

Kirja esittelee populismin teoriaa, historiaa ja populismiin liittyvää tutkimusta ja valaisee nykyistä poliittista elämää. Teos on ensimmäinen suomenkielinen yleisteos populismista. Siinä käsitellään populismia globaalina poliittisena ilmiönä ja avataan

Anttonen, Anneli - Hoiva - tutkimus, politiikka ja arki, e-kirja

Hoiva - tutkimus, politiikka ja arki

Anttonen, Anneli

23,95€

Yhtäältä kirja piirtää terävän kuvan hoivatutkimuksen ja hoivapolitiikan kehityskaarista ja nykysuunnista. Toisaalta kirjoittajat kuvaavat elävästi hoivan arkea ja hoivakäytäntöjä haastatteluihin ja esimerkkeihin tukeutuen. Kirjoituksissa tulevat esiin

Weber, Max - Tiede ja politiikka, e-kirja

Tiede ja politiikka

Weber, Max

24,85€

Ne olivat Tiede kutsumuksena ja ammattina ja Politiikka kutsumuksena ja ammattina. Tiede kutsumuksena ja ammattina alkaa tieteilijän työn ulkoisten ehtojen kuvaamisesta, mutta laajenee kuvaamaan tieteen merkitystä modernin ihmisen elämän – ja kuolemankin kannalta.

 - Yhteiskuntapolitiikka 5-6/2019, e-kirja

Yhteiskuntapolitiikka 5-6/2019

6,10€

Yhteiskuntapolitiikka (YP) on yhteiskuntatutkimuksen siteeratuin aikakauslehti Suomessa. YP:n jutuilla on taipumusta saada julkisuutta, herättää uteliaisuutta, virittää keskustelua ja käynnistää toimenpiteitä. YP:n Julkaisufoorumi-luokitus 2

Mickelsson, Rauli - Suomen puolueet, e-kirja

Suomen puolueet

Mickelsson, Rauli

23,95€

Rauli Mickelssonin teos on kattava yleisesitys suomalaisista puolueista. Se tarjoaa uuden ja laajan näkökulman puoluekenttään. Teos sisältää tiedot kaikista Suomeen perustetuista 60 puolueesta, niiden ohjelmista, järjestöelämästä, fraktioista…

 - Yhteiskuntapolitiikka 1/2019, e-kirja

Yhteiskuntapolitiikka 1/2019

6,10€

Yhteiskuntapolitiikka (YP) on yhteiskuntatutkimuksen siteeratuin aikakauslehti Suomessa. YP:n jutuilla on taipumusta saada julkisuutta, herättää uteliaisuutta, virittää keskustelua ja käynnistää toimenpiteitä. YP:n Julkaisufoorumi-luokitus 2