Sisäänkirjautuminen

Haku "perhe ja kasvatus"

Yesilova, Katja - Ydinperheen politiikka, e-kirja

Ydinperheen politiikka

Yesilova, Katja

27,00€

Mikä on perhe? Miten ja miksi hyvin yksityiseksi ymmärretty elämänpiiri on myös monien julkisten toimien kohde? Äidin, isän ja lapsen muodostama ydinperhe on 1950-luvulta pitäen synnytetty väistämättömyytenä. 2000-luvulla perheet

Nätkin, Ritva - Perhetyön tieto, e-kirja

Perhetyön tieto

Nätkin, Ritva

25,00€

Perhetyön tieto virittää perhetyön ammattilaisia pohtimaan, millaista tietoa he käyttävät, tuottavat ja jakavat työssä perheiden kanssa. Millaisen kuvan perheistä antavat vanhemmille suunnatut neuvontatekstit, miten asiakirjoja kirjoitetaan,…

Pihlaja, Päivi - Varhaiserityiskasvatus, e-kirja

Varhaiserityiskasvatus

Pihlaja, Päivi

36,25€

Varhaiserityiskasvatuksen lähtökohtana on kaikille lapsille yhteinen varhaiskasvatus, jossa jokaisella on oikeus osallistua, oppia ja rakentaa sosiaalisia suhteita. Oleellista on perehtyä lapsen tilanteeseen, rakentaa toimiva

Alasuutari, Maarit - Kuka lasta kasvattaa? , e-kirja

Kuka lasta kasvattaa?

Alasuutari, Maarit

23,00€

Kuka lasta kasvattaa? -Vanhemmuuden ja yhteiskunnallisen kasvatuksen suhde vanhempien puheessa Lapset ovat jo varhain tekemisissä kasvatuksen ammattilaisten, kuten perhepäivähoitajien, lastentarhanopettajien, opettajien tai psykologien kanssa. Tämä

Rantala, Janna - Äiti, älä tottele!: (kaiken maailman kasvastusoppaita), e-kirja

Äiti, älä tottele!: (kaiken maailman kasvastusoppaita)

Rantala, Janna

10,60€

"Perhesuhteiden epäreiluutta ei ole ainoastaan vanhempien jyräävyys, vaan vanhempien liika tottelevuus. Lapsen äänen kuuntelu ei tarkoita, ettei vanhempi voisi kuunnella itseäänkin. Vanhempikin voi olla sopivasti tottelematon." Tämä kirja on opas siihen kuinka kasvatusoppaita