Sisäänkirjautuminen

Haku "pedagogiikka"

Korhonen, Vesa - Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka, e-kirja

Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka

Korhonen, Vesa

0,00€

Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka kirjassa tarkastellaan tietoverkkojen roolia osana korkeakoulun opetus- ja opiskeluympäristöä. Huomio kiinnitetään oppimisympäristön pedagogiseen organisointiin ja vuorovaikutuksen ohjaamiseen verkkoperustaisessa ympäristössä. Verkko-opetuksen

Murtonen, Mari - Opettajana yliopistolla. Korkeakoulupedagogiikan perusteet, e-kirja

Opettajana yliopistolla. Korkeakoulupedagogiikan perusteet

Murtonen, Mari

34,00€

"Opettajana yliopistolla - Korkeakoulupedagogiikan perusteet" tarjoaa tuoretta tutkimusperustaista tietoa korkeakouluopettajan työn tueksi. Korkeakouluopetuksen tavoitteena on oppiminen ja opiskelijan kasvaminen asiantuntijaksi. Opettajan työ korkeakoulussa on parhaimmillaan tutkimuksen

Karila, Kirsti - Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, e-kirja

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Karila, Kirsti

28,00€

Millaisia pedagogisten käytäntöjen siis tulisi olla, jotta rakentaisivat hyvää lapsuutta ja loisivat edellytyksiä lasten oppimiselle ja kehitykselle? Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kirjoittajat käsittelevät varhaispedagogiikan

Kangas, Kaiju - Keksimisen pedagogiikka, e-kirja

Keksimisen pedagogiikka

Kangas, Kaiju

31,50€

Kaikki voivat olla keksijöitä - yhdessä tekemällä syttyy osaamisen ja oivalta- misen ilo! Keksimisen pedagogiikka yhdistää eri oppiaineita teknologiaa hyödyntävään hauskaan käytännön tekemiseen. Keksintöprojekteissa lapset ja nuoret ratkaisevat tieteellisiä, teknisiä ja

Takala, Marjatta - Erityispedagogiikka ja kouluikä, e-kirja

Erityispedagogiikka ja kouluikä

Takala, Marjatta

27,75€

Erityisopetus on jo nyt osa lähes jokaisen koulun arkipäivää. Tulevaisuudessa sitä annetaan yhä enemmän ja se on aiempaa monimuotoisempaa. Kehityksen myötä luokan- ja aineenopettajat sekä myös vanhemmat ja koulun muut ammattilaiset tarvitsevat…

Leskisenoja, Eliisa - Positiivisen pedagogiikan työkalupakki, e-kirja

Positiivisen pedagogiikan työkalupakki

Leskisenoja, Eliisa

27,30€

Vakuutuin siitä, että positiivinen pedagogiikka toimii." Positiivisessa pedagogiikassa pyritään perinteisten tietojen ja taitojen opettamisen ohella hyvinvoinnin edistämiseen. Se ei kuitenkaan ole kevyttä vaahtokarkkipedagogiikkaa,