Sisäänkirjautuminen

Haku "palvelujen kehittäminen"

Tuulaniemi, Juha - Palvelumuotoilu, e-kirja

Palvelumuotoilu

Tuulaniemi, Juha

59,45€

Palvelumuotoilu vie muotoilun keinot ja työkalut palvelujen, prosessien ja systeemien suunnitteluun. Keskeistä on luoda kokonaisvaltaisia ja yhtenäisiä asiakaskokemuksia. Kirja kertoo käytännönläheisesti ja kattavasti, mitä palvelumuotoilu

Toikko, Timo - Sosiaalipalveluiden kehityssuunnat, e-kirja

Sosiaalipalveluiden kehityssuunnat

Toikko, Timo

0,00€

Sosiaalipalvelut ovat viime vuosina olleet aktiivisen keskustelun kohteena. Sosiaalipalveluita on pyritty määrittelemään eri näkökulmista. Mikä on sosiaalipalveluiden muoto, sisältö ja paikka? Kirjassa