Sisäänkirjautuminen

Haku "organisaatiot"

Pyöriä, Pasi - Työhyvinvointi ja organisaation menestys, e-kirja

Työhyvinvointi ja organisaation menestys

Pyöriä, Pasi

25,75€

Se tarkastelee työelämän iloja ja suruja erityisesti yksilön hyvinvoinnin ja organisaation menestyksen näkökulmista. Organisaation menestys on pelkkiä taloudellisia tunnuslukuja laajempi kokonaisuus. Menestyvä organisaatio

Harisalo, Risto - Organisaatioteoriat, e-kirja

Organisaatioteoriat

Harisalo, Risto

17,75€

Taito organisoida on menestykselle jopa tärkeämpää kuin talous ja teknologia, koska organisaatio määrittää niiden aseman ja paikan kokonaisuudessaan. Taito organisoida riippuu johtajien halusta ja valmiudesta ajatella organisaatioita

Kuusela, Sari - Organisaatioelämää: Kulttuurin voima ja vaikutus, e-kirja

Organisaatioelämää: Kulttuurin voima ja vaikutus

Kuusela, Sari

43,45€

Mistä organisaatiokulttuurissa on käytännössä kyse? Miksi muuttuminen on vaikeaa, vaikka päämäärät nähtäisiin hyviksi ja niihin olisi periaatteiden tasolla sitouduttu? Kulttuuri on sosiaalinen voima: se yhdistää ihmiset ja erottaa organisaatiot

Lämsä, Anna-Maija - Organisaatiokäyttäytymisen perusteet, e-kirja

Organisaatiokäyttäytymisen perusteet

Lämsä, Anna-Maija

Alk. 8,80€

Organisaatiokäyttäytymisen perusteet rakentaa kattavan kokonaiskuvan ihmisen käyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kirja perustuu malliin, jossa on neljä tarkastelutasoa: yksilö, ryhmä, organisaatiorakenne ja -prosessit sekä

Hallanoro, Mikko - Ketterän organisaation IT, e-kirja

Ketterän organisaation IT

Hallanoro, Mikko

13,65€

Liiketoiminnan jatkuvista uudistuksista on tullut osa organisaatioiden arkea. Ketterän organisaation IT esittelee mallin, jossa muutosten onnistumisen lähtökohtana on liiketoiminnan ja IT:n välinen kumppanuus. Uudistumisessa onnistutaan, mikäli

Tuominen, Kari - Organisaation vuoropuhelu pähkinässä -  3d, e-kirja

Organisaation vuoropuhelu pähkinässä - 3d

Tuominen, Kari

5,00€

Liittyy kirjaan: Henkilöstö pähkinässä Organisaatiossa viestitään ja siirretään parhaita käytäntöjä: Menestyvät organisaatiot tunnistavat viestintä-tarpeet. Ne kehittävät viestintäpolitiikan, -strategian ja -suunnitelmat viestintä-tarpeiden

Huuhka, Maisa - Luovan asiantuntijaorganisaation johtaminen, e-kirja

Luovan asiantuntijaorganisaation johtaminen

Huuhka, Maisa

17,30€

Luova asiantuntijaorganisaatio on upea, mutta miten johtaa ihmisiä, joihin vanhat johtamisopit eivät tehoa? Kirja avaa uusia, inspiroivia näköaloja. Nyt tarvitaan uudenlaista, sitoutunutta johtajuutta ja johtajia, jotka osaavat välittää visionsa,…