Sisäänkirjautuminen

Haku "oppimateriaali"

Voutilainen, Matti - Metsästä tuotteeksi – Puualan perusteet, e-kirja

Metsästä tuotteeksi – Puualan perusteet

Voutilainen, Matti

54,00€

Metsästä tuotteeksi on kattava oppi- ja käsikirja puualan opintoihin. Kirja perehdyttää lukijan puualalla tarvittavan ammattitaidon perusteisiin, puumateriaalin rakenteeseen ja eri ominaisuuksiin sekä antaa valmiudet puumateriaalin työstöön.…

Einola-Pekkinen, Virpi - Arvoa aineettomasta pääomasta, e-kirja

Arvoa aineettomasta pääomasta

Einola-Pekkinen, Virpi

36,35€

- Näkyykö aineeton pääoma kokonaistaseessa? - Miten yhdistät osaamista? - Miten mittaat menestystekijöitä? - Miten jäsennät tulevaisuutta ja tietoa? - Nosta kokemus kunniaan! Kirja ottaa osaa ajankohtaiseen keskusteluun aineettomasta…

Heikkinen, Eino - Suomalainen elämänkulku, e-kirja

Suomalainen elämänkulku

Heikkinen, Eino

23,95€

Suomalainen elämänkulku koostuu monista osasista. Kirjan artikkeleissa pysähdytään elämänkulun eri pisteisiin, joiden osoitetaan sisältävän säikeitä ajassa eteen- ja taaksepäin ja usealle taholle. Artikkeleissa pohditaan mm. geenien ja nuoruuden…

Heikkinen, Helena - Potilasohjeet ymmärrettäviksi, e-kirja

Potilasohjeet ymmärrettäviksi

Heikkinen, Helena

22,20€

Kätevä opas potilasohjeiden tekijöille! Kirjassa esitellään helppotajuisesti viestinnän keskeisiä periaatteita ja johdatetaan selkeän taiton perusteisiin. Oppaassa on mukana myös malliohjeita, joiden avulla voi helposti koota olennaisimman tiedon…

Roti, Outi - Työnilo -organisaation voimavara, e-kirja

Työnilo -organisaation voimavara

Roti, Outi

23,95€

Kirja jokaiselle työntekijälle oppaaksi oman työn hahmottamiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen, työyhteisön kehitystoimintaan sekä kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Kirja jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen käsittelee yksittäisen…

Torkkola, Sinikka - Terveysviestintä, e-kirja

Terveysviestintä

Torkkola, Sinikka

27,50€

Ensimmäinen suomenkielinen monitieteinen terveysviestinnän kirja. Kirjassa käsitellään terveysviestintää niin julkisuuden, median kuin vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kirja on suunnattu terveydenhuollon ja viestinnän ammattilaisille sekä yliopistojen…

Hirvihuhta, Harri - COACHING –  valmenna ja sparraa menestykseen, e-kirja

COACHING – valmenna ja sparraa menestykseen

Hirvihuhta, Harri

42,60€

Työelämä ei ole enää yhtä janaa vaan spiraalia, katkoja ja uusia alkuja. Se on myös yllättäviä nousuja ja uskallusta vaativia hyppyjä; innostunutta tiimityötä mutta myös valitettavasti raadollista pudotustaistelua keräilyerien viimeisistä…

Hirvihuhta, Harri - RATKAISUN TAITO, e-kirja

RATKAISUN TAITO

Hirvihuhta, Harri

43,45€

Ratkaisun taito kertoo havainnollisesti, kuinka esimies voi muuttaa ajattelutapaansa ja parantaa kykyään saavuttaa tavoitteensa ja motivoida työntekijöitä onnistumaan. Kirjan ideoita voi soveltaa yksin tai yhdessä toisten esimiesten kanssa. Kirja…

Korhonen, Vesa - Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka, e-kirja

Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka

Korhonen, Vesa

0,00€

Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka kirjassa tarkastellaan tietoverkkojen roolia osana korkeakoulun opetus- ja opiskeluympäristöä. Huomio kiinnitetään oppimisympäristön pedagogiseen organisointiin ja vuorovaikutuksen ohjaamiseen verkkoperustaisessa…