Sisäänkirjautuminen

Haku "oppilaitoksen johtaminen"

Tuominen, Kari - Oppilaitoksen johtaminen pähkinässä, e-kirja

Oppilaitoksen johtaminen pähkinässä

Tuominen, Kari

8,75€

Available as an e-book
Kirja kuvaa Euroopan laatupalkintomallin sisällön 13 arviointikohdan ja esimerkkiparin avulla nähtynä oppilaitoksen näkökulmasta.
Kirja sopii kehittämiskohteiden ja muutos-valmiuksien tunnistaminen sekä Euroopan laatupalkintomallin

Tuominen, Kari - Johdatko oppilaitosta laadukkaasti - 2013, e-kirja

Johdatko oppilaitosta laadukkaasti - 2013

Tuominen, Kari

29,45€

Kirja kuvaa Euroopan laatupalkintomallin sisällön 34 arviointikohdan ja esimerkkiparin avulla nähtynä oppilaitoksen näkökulmasta.
Kirja sopii kehittämiskohteiden ja muutosvalmiuksien tunnistaminen sekä Euroopan laatupalkintomallin ymmärtämiseen vertaamalla

Ainamo, Antti - Innostava yliopisto: Kohti uudistavaa yliopistojohtamista, e-kirja

Innostava yliopisto: Kohti uudistavaa yliopistojohtamista

Ainamo, Antti

18,10€

Se nostaa johtamisen ja uudistamistaidon tärkeimmiksi keinoiksi vahvistaa yliopistojen vaikuttavuutta ja innovaatiokykyä sekä parantaa kommunikaatiota muun yhteiskunnan kanssa. Johtajan olennainen tehtävä on johtaa ihmisiä eli kyetä innostamaan ja rohkaisemaan

Aarrevaara, Timo - Julkinen toiminta - Julkinen politiikka, e-kirja

Julkinen toiminta - Julkinen politiikka

Aarrevaara, Timo

0,00€

Julkisessa toiminnassa yhdistyvät synergisesti politiikka, hallinto, johtaminen, talous ja sääntely. Se täydentää tietämystämme julkisesta hallinnosta esittelemällä käsitteistön, jonka avulla voidaan analysoida eri hallinnon tasoilla toimivia erilaisia

Keinonen, Kari J - Microsoft Project 2019 - Käytön perusteet, e-kirja

Microsoft Project 2019 - Käytön perusteet

Keinonen, Kari J

11,55€

Hyvin suunniteltu projekti, jämäkkä projektijohtaminen ja tavoitetietoinen sekä ahkera työskentely projektissa tuottaa useimmiten tavoitteiden mukaisen ja käyttökelpoisen tuotteen aikataulullisesti oikeaan aikaan ja ennalta budjetoiduilla kustannuksilla - jopa niiden alle. E-kirjassa

Keinonen, Kari J - Microsoft Project 2019 Eng - Käytön perusteet, e-kirja

Microsoft Project 2019 Eng - Käytön perusteet

Keinonen, Kari J

11,55€

Hyvin suunniteltu projekti, jämäkkä projektijohtaminen ja tavoitetietoinen sekä ahkera työskentely projektissa tuottaa useimmiten tavoitteiden mukaisen ja käyttökelpoisen tuotteen aikataulullisesti oikeaan aikaan ja ennalta budjetoiduilla kustannuksilla - jopa niiden alle. E-kirjassa

Vehviläinen, Sanna - Ohjaustyön opas: Yhteistyössä kohti toimijuutta, e-kirja

Ohjaustyön opas: Yhteistyössä kohti toimijuutta

Vehviläinen, Sanna

23,95€

Ohjaajia ja ohjattavia on jokaisella työpaikalla ja kaikissa oppilaitoksissa. Hyvin onnistunut ohjaus tekee oppimisesta mielekästä ja toiminnasta tuloksellista sekä säästää aikaa ja rahaa. Parhaimmillaan ohjaaminen on yhteistyötä, joka ottaa huomioon niin ohjaajan kuin ohjattavankin

Poikela, Esa  - Ongelmista oppimisen iloa, e-kirja

Ongelmista oppimisen iloa

Poikela, Esa

0,00€

Muutos haastaa pohtimaan myös oppilaitosten pedagogista johtamista ja työyhteisön tilaa, opettajien keskinäistä yhteistyötä sekä opiskelijoiden suhdetta oppimisyhteisöönsä. Ongelmista oppimisen iloa -kirja antaa varsin