Sisäänkirjautuminen

Haku "opettajankoulutus"

Nikkola, Matti Rautiainen Tiina - Toinen tapa käydä koulua, e-kirja

Toinen tapa käydä koulua

Nikkola, Matti Rautiainen Tiina

30,00€

Julkisuudessa on toistuvasti sanottu, että koulun on muututtava. Silti sitä käydään yhä teollisen aikakauden mallien mukaisesti. Koulu muistuttaa tehdasta, jossa opitaan tehokkaasti, mutta siellä on vain vähän tilaa tunteille, yhdessä kehittelylle,…

Eero, Ropo - Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa, e-kirja

Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa

Eero, Ropo

0,00€

Kirjassa tarkastellaan narratiivisuutta eli kertomuksia ja kerronnallisuutta opetuksessa ja oppimisessa. Kirjan puheenvuoroissa paneudutaan muun muassa narratiivisen tiedon ja oppimisen olemukseen sekä narratiivisten menetelmien käyttöön opetuksessa. Narratiivinen…

Takala, Marjatta - Erityispedagogiikka ja kouluikä, e-kirja

Erityispedagogiikka ja kouluikä

Takala, Marjatta

29,00€

Erityisopetus on jo nyt osa lähes jokaisen koulun arkipäivää. Tulevaisuudessa sitä annetaan yhä enemmän ja se on aiempaa monimuotoisempaa. Kehityksen myötä luokan- ja aineenopettajat sekä myös vanhemmat ja koulun muut ammattilaiset tarvitsevat…

Hypén, Tarja-Liisa - Kirjan matka tekijöiltä lukijoille, e-kirja

Kirjan matka tekijöiltä lukijoille

Hypén, Tarja-Liisa

0,00€

Puheenvuoroja kotimaisen kaunokirjallisuuden luomisen ja lukemisen ehdoista 2000-luvulla Kirjailija kirjoittaa teoksen, lukija lukee sen. Jotta näin kävisi, monien ehtojen täytyy toteutua kirjailijan ja lukijan välillä. Ehdot ovat nyt toiset kuin…

Jaatinen, Riitta - Opettajuudesta ja kielikasvatuksesta, e-kirja

Opettajuudesta ja kielikasvatuksesta

Jaatinen, Riitta

0,00€

Kirjassa kasvatuksen, koulutyön ja opettajankoulutuksen asiantuntijat valottavat kasvatukseen tai opettajuuteen liittyviä kysymyksiä kukin näkökulmastaan. Kirja on samalla professori Viljo Kohosen juhlakirja hänen täyttäessään kuusikymmentä vuotta. Kirjoittajat