Sisäänkirjautuminen

Haku "oikeustieteellinen tiedekunta"

Frände, Dan - Allmän straffrätt, e-kirja

Allmän straffrätt

Frände, Dan

26,60€

Boken innehåller en genomgång av de nya finska reglerna om straffrättens allmänna läror, som trädde i kraft 1.1.2004. Detta betyder i första hand de allmänna förutsättningarna för att ett brott skall anses föreligga (brottsförutsättningarna).…

Mäenpää, Olli - Grunderna för god förvaltning, e-kirja

Grunderna för god förvaltning

Mäenpää, Olli

26,60€

Denna bok avser att ge en överblick över de rättsregler som gäller förvaltningslagen (2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (1999). Samtidigt innehåller framställningen en introduktion till ett av förvaltningsrättens kärnområden:…

Kurki, Visa - Haluatko juristiksi?, e-kirja

Haluatko juristiksi?

Kurki, Visa

45,85€

Kirja parantaa lukijan mahdollisuuksia päästä opiskelemaan oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Muille juridiikasta kiinnostuneille se toimii kiinnostavana johdatuksena suomalaisen oikeusjärjestelmän perusteisiin sekä avaa juristien roolia ja sijoittumista yhteiskunnassa. Uudistetussa