Sisäänkirjautuminen

Haku "muutoksen johtaminen"

Tuominen, Kari - Muutoksen johtaminen pähkinässä, e-kirja

Muutoksen johtaminen pähkinässä

Tuominen, Kari

8,75€

He toteuttavat muutosohjelmia ja hallitsevat niiden riskit sekä varmistavat, että muutosten toteuttaminen on tehokasta ja sen, että sidostyhmäsuhteet hallitaan.
Johtajat viestivät henkilöstölle ja muille sidosryhmille muutoksista

Tuominen, Kari - Oman muutoksen johtaminen pähkinässä, e-kirja

Oman muutoksen johtaminen pähkinässä

Tuominen, Kari

8,75€

Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.
Kirja esittelee kahta esimiestä, Simoa ja Villeä. He ovat kumpikin arvostettuja ja alansa osaavia. Heillä tuntuu kuitenkin olevan erilainen tapa, miten he suhtautuvat asioihin ja miten he toimivat. Kumpikin on pärjännyt työpaikassaan, mutta voit itse arvioida,

Pirinen, Helka - Esimies muutoksen johtajana, e-kirja

Esimies muutoksen johtajana

Pirinen, Helka

39,90€

Esimiehen roolina muutoksessa on rakentaa omalla johtamisellaan selkeyttä ja turvallisuutta muutostilanteeseen ja ennakoivuutta työyhteisöön. Teoksessa keskitytään siihen, miten esimies voi yksinkertaistaa

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua muutoksen johtamiseen - pikaopas, e-kirja

Tehoa ja laatua muutoksen johtamiseen - pikaopas

Tuominen, Kari

8,75€

He toteuttavat muutosohjelmia ja hallitsevat niiden riskit sekä varmistavat, että muutosten toteuttaminen on tehokasta ja sen, että sidostyhmäsuhteet hallitaan.
Johtajat viestivät henkilöstölle ja muille sidosryhmille muutoksista

Oksanen, Tommi - CRM ja muutoksen tuska - Asiakkuudet haltuun, e-kirja

CRM ja muutoksen tuska - Asiakkuudet haltuun

Oksanen, Tommi

21,00€

Jos asiakaslähtöisyys olisikin enemmän kuin pelkkä mantra? Monet yritykset investoivat asiakaslähtöisyyden nimissä CRM-järjestelmiin. Käyttöönoton jälkeen kuitenkin usein huomataan, että hyödyt jäävät kauas asetetuista tavoitteista. CRM:n…

Johtaja muutoksen ytimessä: Käsikirja uudistumismatkalle

Johtaja muutoksen ytimessä: Käsikirja uudistumismatkalle

Bergman, Tytti

59,00€

Mitä tapahtuu, kun koko organisaatio ottaa uuden suunnan? Miten kaikki saadaan mukaan? Miten hoidetaan kipukohdat? Uudistumisen johtaminen on ihmisten innostamista ja kuljettamista yhteisen, osallistavan suunnittelun kautta uusiin toimintatapoihin. Toisaalta se on

Bergman, Tytti - Johtaja muutoksen ytimessä: Käsikirja uudistumiseen, e-kirja

Johtaja muutoksen ytimessä: Käsikirja uudistumiseen

Bergman, Tytti

59,00€

Mitä tapahtuu, kun koko organisaatio ottaa uuden suunnan? Miten kaikki saadaan mukaan? Miten hoidetaan kipukohdat? Uudistumisen johtaminen on ihmisten innostamista ja kuljettamista yhteisen, osallistavan suunnittelun kautta uusiin toimintatapoihin. Toisaalta se on

Huotari, Maija-Leena - Johtamishaasteena muutos: Kirjasto akateemisessa yhteisössä, e-kirja

Johtamishaasteena muutos: Kirjasto akateemisessa yhteisössä

Huotari, Maija-Leena

0,00€

Mitä haasteita akateeminen johtajuus kohtaa korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen murroksessa? Miten yliopistokirjaston johto voi varmistaa, että kirjaston kokoelmat ja palvelut sekä näiden kehittämiseen tarvittava henkilökunnan osaaminen vastaavat asiakkaiden muuttuvia tarpeita? Miten kansalliset ja kansainväliset