Sisäänkirjautuminen

Haku "moraali"

Kivistö, Sari - Talous ja moraali, e-kirja

Talous ja moraali

Kivistö, Sari

28,00€

Miten näin on päässyt käymään? Talous ja moraali tuo esille, miten esimerkiksi velanmaksuun, vakuuttamiseen sekä yritysmaailman ja markkinoiden toimintaan sisältyy aina myös moraalinen ulottuvuus. Taloudelliset ilmiöt ovat osa elävää inhimillistä todellisuutta,

Ahokas, Marja - Arvot, moraali ja yhteiskunta, e-kirja

Arvot, moraali ja yhteiskunta

Ahokas, Marja

28,00€

Sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen Arvot, moraali ja yhteiskunta on sosiaalipsykologinen puheenvuoro suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä. Siinä esitellään arvojen ja moraalin tutkimuksen uusimpia suuntauksia

Malik, Kenan - Moraalin suuntaa etsimässä. Etiikan maailmanhistoria, e-kirja

Moraalin suuntaa etsimässä. Etiikan maailmanhistoria

Malik, Kenan

35,00€

Moraalin suuntaa etsimässä on kattava eettisen ajattelun historia. Kenan Malik tarkastelee länsimaisen filosofian moraalipohdintojen ohella maailmanuskontoja ja luonnontieteen löytöjä. Historiallisesti ja maantieteellisesti lavean teoksen on sanottu

Kant, Immanuel - Käytännöllisen järjen kritiikki, e-kirja

Käytännöllisen järjen kritiikki

Kant, Immanuel

29,00€

Käytännöllisen järjen kritiikki (1788) on Immanuel Kantin (1724–1804) moraaliopillinen pääteos: tutkimus moraaliperiaatteista ja moraalikäsitteistä. Siinä Kant käsittelee ihmisyyden perimmäisiä kysymyksiä tahdonvapaudesta, Jumalan olemassaolosta ja ikuisen elämän mahdollisuudesta

Räikkä, Juha - Esseitä etiikasta, e-kirja

Esseitä etiikasta

Räikkä, Juha

57,25€

Esseitä etiikasta koostuu viidestätoista kirjoituksesta, jotka kaikki koskevat tavalla tai toisella etiikkaa ja moraalia. Teos jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa pohditaan moraalipsykologian ongelmia, toisessa yhteiskuntaetiikan kysymyksiä

Eagleton, Terry - Trouble with Strangers: A Study of Ethics, e-kirja

Trouble with Strangers: A Study of Ethics

Eagleton, Terry

29,80€

In this major new book, Terry Eagleton, one of the world’s greatest cultural theorists, writes with wit, eloquence and clarity on the question of ethics. Providing rare insights into tragedy, politics, literature, morality and religion, Eagleton…

Pietarinen, Juhani - Etiikan teorioita, e-kirja

Etiikan teorioita

Pietarinen, Juhani

25,00€

Siinä tarkastellaan moraalifilosofisen tutkimuksen luonnetta ja erityisesti niitä käsitteiden merkitysten ongelmia, joiden selvittämiseksi analyyttinen etiikka on kehittynyt. Käsiteltävinä ovat mm. G.E. Mooren intuitionismi, emotivistinen teoria ja loogisen