Sisäänkirjautuminen

Haku "monikulttuurisuus"

Malik, Kenan - Monikulttuurisuus, e-kirja

Monikulttuurisuus

Malik, Kenan

16,85€

Monikulttuurisuus merkitsee vähintään kahta asiaa. Sitä, että eletään monikulttuurisessa yhteiskunnassa, ja sitä, että yhteiskunnan moninaisuutta mielitään hallinnoida monikulttuurisella politiikalla.Mutta todellinen moninaisuus ei merkitse kuviteltua sivilisaatioiden yhteentörmäystä.

Eila, Rantonen - Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjallisuudessa, e-kirja

Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjallisuudessa

Eila, Rantonen

0,00€

Teoksessa Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjallisuudessa tarkastellaan länsimaista kirjallista kartastoa uudesta näkökulmasta. Kirja tuo esille vähän tunnettuja länsimaisia kirjallisia vähemmistöjä ja käsittelee kirjallisuuden tapoja kuvata monikulttuurisuutta,

Siikala, Ritva - Musta sielu, valkonaama, e-kirja

Musta sielu, valkonaama

Siikala, Ritva

16,50€

”Väri tarttui ruumiiseeni, indigoa oli yhtäkkiä kaikkialla. Kangas olisi pitänyt pestä suolavedessä, mutta sitä en tiennyt. Muutuin eriväriseksi heti ensimmäisessä matkakohteessa. Mutta tummansinisen nahkani alla oli hyvin valkoihoinen nainen,…

Naru, Maria - Kasvotusten harson takaa, e-kirja

Kasvotusten harson takaa

Naru, Maria

8,00€

Tarinassa otetaan kantaa moniin päivänpolttaviin kysymyksiin, päällimmäisenä ovat erilaisuuden sekä etenkin monikulttuurisuuden kysymykset ja erilaiset suhtautumiset niihin. Rakkauden kaipuu, rakkaudettomuus, ystävyyden kysymykset sekä yksinäisyys ja sen

Alhanen, Kai - Dialogi demokratiassa, e-kirja

Dialogi demokratiassa

Alhanen, Kai

25,70€

Demokraattinen yhteiselämä edellyttää kansalaisilta kykyä vuoropuheluun. Monimutkaisissa ja monikulttuurisissa yhteiskunnissa ihmisten on kuitenkin yhä vaikeampi ymmärtää toisiaan. Demokratian tulevaisuuden turvaamiseksi taloudellisten, sosiaalisten…

Huttunen, Laura - Suomalainen vieraskirja, e-kirja

Suomalainen vieraskirja

Huttunen, Laura

21,30€

Monikulttuurisuudesta puhutaan paljon, mutta mitä se oikein tarkoittaa? Usein se nähdään joko ongelmina tai sitten kritiikittömästi rikkautena. Kriittistä analyysia monikulttuurisuudesta ja siihen likeisesti liittyvistä ilmiöistä on Suomessa

Korpiola, Lilly - Pitkä tie äidiksi, e-kirja

Pitkä tie äidiksi

Korpiola, Lilly

6,40€

Kirjassaan hän kertoo oman koskettavan tarinansa ja avaa samalla tuoreita näkökulmia suomalaisen naisen elämänkaareen, terapeuttiseen vanhemmuuteen ja monikulttuurisuuteen. Teos tarjoaa myös katsauksen kansainvälisen adoption muuttuvaan maailmaan, jossa eräs