Sisäänkirjautuminen

Haku "metodologia"

Hynninen, Pirkko - Etnografia metodologiana, e-kirja

Etnografia metodologiana

Hynninen, Pirkko

21,30€

Sosiologeista, kasvatustieteilijöistä ja taidekasvattajista koostuva kirjoittajakunta luotaa uusia näkymiä etnografiseen metodologiaan. Teoksessa lähestytään etnografista tutkimusta monitieteellisesti ja erilaisin menetelmin tuotettujen aineistojen avulla.

Harle, Vilho - Muuttuva geopolitiikka, e-kirja

Muuttuva geopolitiikka

Harle, Vilho

22,85€

Perinteinen geopolitiikka tai geostrategia kuvasi ja selitti valtioiden välistä sotilaallista valtakamppailua. Sen rinnalle ovat nousseet talouden merkitystä korostava uusi geopolitiikka sekä geopoliittisen ajattelun ja tutkimuksen omaa poliittisuutta…

Mills, C. Wright - Sosiologinen mielikuvitus, e-kirja

Sosiologinen mielikuvitus

Mills, C. Wright

24,90€

Yhdysvaltalainen sosiologi C. Wright Mills (1916-1962) oli ärhäkkä yhteiskunnallinen keskustelija ja sosiologian kriitikko. Hän kuuluu sosiologian merkkihenkilöihin tutkimuksillaan keskiluokasta, valtaeliitistä ja kulutuskapitalismista, ja hänen…

Haaparanta, Leila - Johdatus tieteelliseen ajatteluun, e-kirja

Johdatus tieteelliseen ajatteluun

Haaparanta, Leila

25,70€

Mitä on tieteellinen ajattelu? Miten tiede eroaa muista uskomusten muodostamisen tavoista? Millainen on tieteen maailmankuva ja suhde eettisiin kysymyksiin? Johdatus tieteelliseen ajatteluun esittelee eri tieteenalojen metodologisia kysymyksiä ja peruskäsitteitä.…

Hylland, Eriksen Thomas - Toista maata? Johdatus antropologiaan, e-kirja

Toista maata? Johdatus antropologiaan

Hylland, Eriksen Thomas

25,75€

Teos on selkeä ja kattava esitys antropologiasta ja sen nykykeskusteluista. Se tarjoaa laajan katsauksen antropologian keskeisiin tutkimusalueisiin, kuten sukulaisuuteen, talouteen, politiikkaan, uskontoon, etnisyyteen, rituaaleihin ja tietojärjestelmiin.…

Raatikainen, Panu - Ihmistieteet ja filosofia, e-kirja

Ihmistieteet ja filosofia

Raatikainen, Panu

22,20€

Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden asema tieteiden joukossa on monien kiistojen kohteena. Voidaanko ihmismieltä, inhimillistä kulttuuria ja yhteiskuntaa ylipäänsä tutkia tieteellisesti? Onko epätieteellistä edes puhua tällaisten asioiden…

Peltonen, Matti - Mikrohistoriasta, e-kirja

Mikrohistoriasta

Peltonen, Matti

20,15€

Keskustelu mikrohistoriasta on ennen kaikkea metodologista keskustelua. Toinen tavoitteeni on tuoda esille mikrohistorian monimuotoisuus ja monikäyttöisyys. En halua tehdä eroa vain vanhan ja uuden mikrohistorian välillä, vaan pyrin osoittamaan uudenkin mikrohistorian