Sisäänkirjautuminen

Haku "markkinoinnin kehittäminen"

Keinonen, Turkka - Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologiayrityksissä, e-kirja

Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologiayrityksissä

Keinonen, Turkka

32,90€

Teoksessa kuvataan yritysten muotoilutoiminnan ja -osaamisen kehitystä ja määrätietoista kehittämistä sekä yksilöiden että organisaation osaamisen kannalta. Esimerkkitapauksia ovat muun muassa Nokian muotoilutoiminnan kehittyminen, Metso-konsernin muotoilustrategia-hanke

Tuominen, Kari - Strategiatyö pähkinässä, e-kirja

Strategiatyö pähkinässä

Tuominen, Kari

9,90€

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.
Tulevaisuuden suunnittelun ei tarvitse olla vaikeaa, jos sitä tehdään kaik-kien ymmärtämällä tavalla ja helpolla kielellä, kuten tässä kirjassa
Kirjassa…

Villanen, Jaana - Tuotteista tähtituotteita, e-kirja

Tuotteista tähtituotteita

Villanen, Jaana

42,90€

Kirja haastaa pohtimaan ja näkemään tuotekehitys yrityksessä ennen muuta asiakaslähtöisenä kehittämisenä, jossa tuotteen tai palvelun tarkoitus, sisältö, laajuus, laatu, kustannukset, hinta ja muut ominaisuudet määritellään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Kirja

Tuominen, Kari - Balanced scorecard pähkinässä, e-kirja

Balanced scorecard pähkinässä

Tuominen, Kari

9,90€

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.
Kirja kuvaa Balanced Scorecard -mittariston ja ne edellytykset, joilla se tukee organisaation strategioiden toteuttamista.
Kirja sisältää kysymyksiä,…